RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

W Sądzie Najwyższym wznowiono obrady

Pat w SN trwa (fot.PAP/Wojciech Olkuśnik)

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wznowiło obrady. Na posiedzeniu ma być kontynuowana tura pytań i odpowiedzi do sędziów, którzy kandydują na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Gąciarek: Kogo wybiorą sędziowie, to jedno, a kogo przedstawimy prezydentowi – drugie

Wybór to jest jedno, a uchwała, kogo Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia panu prezydentowi jako kandydatów, to jest drugie....

zobacz więcej

W piątek w tajnym głosowaniu wyłoniono dziesięcioro sędziów, którzy zgodzili się kandydować. Każdy z nich wygłosił oświadczenie, na które miał kwadrans.

Potem sędziowie zaczęli odpowiadać na pytania, na co mają nieograniczony czas. Wystąpienia są w kolejności alfabetycznej. Na pytania wczoraj zdążyło odpowiedzieć dwóch sędziów.

Obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego – z przerwami – trwają od 8 maja.

Celem zgromadzenia jest wyłonienie pięciu kandydatów, spośród których prezydent wybierze Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na sześcioletnią kadencję.

Zgromadzeniu przewodniczy pełniący obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski.

źródło:
Zobacz więcej