Białoruscy cymbaliści dali koncert Jankiela

Po raz pierwszy zabrzmiał w niedzielę „Koncert Jankiela”, kompozycja laureata Oscara – Jana A.P. Kaczmarka. Utwór wykonali białoruscy cymbaliści z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w dwóchsetną rocznicę przyjazdu Tadeusza do Soplicowa… Chociaż kompozycja dotyczy wydarzeń opisanych przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”, to jej autor zapewnia, że mówi o Polsce dzisiejszej.

Utwór nawiązuje ponadto nie do początku, lecz do jednego z ostatnich epizodów poematu – koncertu Jankiela opisanego w 12. części dzieła wieszcza zatytułowanej „Kochajmy się!”. – Tekst Mickiewicza był dla mnie jedynie punktem wyjścia. Patrzę na Polskę dzisiejszą, używam dzisiejszego języka muzyki i komentuje to, co dzieje się dzisiaj. Oczywiście nie robię tego wprost, nie robię tego, co Mickiewicz, czyli nie przypisuję fragmentów muzyki poszczególnym wydarzeniom, państwu pozostawiam tę możliwość – mówił Jan A.P.Kaczmarek, podczas próby przed niedzielną prapremierą.

W ostatniej części poematu „Pan Tadeusz” Żyd Jankiel zagrał na ślubie Tadeusza i Zosi melodie, które zebrani, okoliczna szlachta i polscy generałowie w armii napoleońskiej, odczytali jako odniesienie do polskiej historii ostatnich dwudziestu lat.

Cymbalista rozpoczął koncert od wesołego poloneza, który przypomina o uchwaleniu w 1791 roku Konstytucji Trzeciego Maja. Kolejna część zagrana przez Jankiela została zrozumiana początkowo przez zebranych jako błąd instrumentalisty, jednak po chwili okazało się, że „nuta fałszu” nawiązuje do konfederacji targowickiej, która została zawiązana przez polskich magnatów przeciwko przeprowadzeniu reform w państwie. Następna melodia oddaje nastrój grozy podczas rzezi Pragi, krwawego starcia wojsk powstańczych z armią carską, która wkroczyła do Polski, aby stłumić powstanie kościuszkowskie.

Przedostatnia część koncertu Jankiela odnosi się do losu Legionów Polskich. Walczący pod wodzą Napoleona polscy żołnierze mieli nadzieję, że ich zaangażowanie przyniesie wyzwolenie państwa. Jankiel podkreśla gorycz i rozczarowanie Polaków polityką francuskiego wodza, który część polskich pułków oddelegował do zniewalania rdzennej ludności na San Domingo. Swój występ cymbalista kończy Mazurkiem Dąbrowskiego, który daje zgromadzonym wiarę, że upragnioną wolność przyniesie wyprawa do Rosji wojsk napoleońskich.

Najnowszą kompozycję Kaczmarka na cymbały i orkiestrę wykonali wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Marca Minkowskiego soliści zespołu cymbalistów Wasilinki Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki.

źródło:

Zobacz więcej