RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Obrady SN odroczone bezterminowo. Zaradkiewicz wnioskuje o zmianę regulaminu

Sędzia Zaradkiewicz zapowiedział, że zwróci się do prezydenta o zmianę regulaminu SN z uwagi na wątpliwości interpretacyjne (fot. PAP/Marcin Obara)
Sędzia Zaradkiewicz zapowiedział, że zwróci się do prezydenta o zmianę regulaminu SN z uwagi na wątpliwości interpretacyjne (fot. PAP/Marcin Obara)

O odroczeniu bez terminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wybrać kandydatów na I prezesa tego sądu, poinformował pełniący obowiązki I prezesa SN sędzia Kamil Zaradkiewicz. Zaradkiewicz, który przewodniczy temu zgromadzeniu, zapowiedział też, że zwróci się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego z uwagi na zaistniałe istotne wątpliwość interpretacyjne.

SN: Powołano komisję skrutacyjną; są wstępni kandydaci na I prezesa

– Zgromadzenie Ogólne powołało komisję skrutacyjną dzięki której obliczono głosy w ramach zgłoszeń kandydatów na kandydatów na I prezesa SN –...

zobacz więcej

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN miało w środę, 13 maja kontynuować obrady w celu wyboru kandydatów na I prezesa SN. Po trzech dniach posiedzenia sędziom udało się zakończyć etap formalny obrad i przejść do fazy wyłaniania kandydatów na nowego I prezesa SN.

O swojej decyzji sędzia Zaradkiewicz poinformował po rozpoczęciu czwartego dnia obrad zgromadzenia oraz w oświadczeniu odczytanym po odroczeniu posiedzenia.

Jak powiedział, decyzję tę podjął kierując się troską o odbudowę wizerunku wymiaru sprawiedliwości, prawidłowe funkcjonowanie SN, z uwagi na podnoszone dotychczas wątpliwości w zakresie wykładni przepisów regulaminu SN o wyborze kandydatów na I prezesa tego sądu.

– W dotychczasowym procedowaniu ujawniły się rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów, a także stanowiska co do ich stosowania. To zaś, co ze smutkiem konstatuję, prowadzi do pogłębiania sporów i może skutkować kwestionowaniem prawidłowych realizacji czynności dokonywanych podczas zgromadzenia ogólnego, w tym w szczególności przedstawienia kandydatów na stanowisko I prezesa SN – oświadczył Zaradkiewicz.

P.o. I prezesa wyraził przy tym nadzieję, że podjęcie starań o usunięcie wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych pozwoli na uniknięcie utrwalania podziałów wśród sędziów SN.

– W ostatnich dniach byliśmy świadkami sytuacji, które w moim przekonaniu nie powinny mieć miejsca, a które stwarzają realne niebezpieczeństwo negatywnego wpływu na wizerunek SN. Pragnę jednak uniknąć działań, które stan ten będą pogłębiały bądź utrwalały – dodał Zaradkiewicz.

Kamil Zaradkiewicz: musiałem przerwać zgromadzenie ogólne SN

– Osoby zgłaszane jako kandydaci na członków komisji skrutacyjnej, nie uzyskały wymaganej większości głosów. Po konsultacji z prezesami Izb...

zobacz więcej

Pozytywnie decyzję p.o. I prezesa ocenił sędzia Włodzimierz Wróbel z Izby Karnej, przedstawiciel grupy sędziów, powołanej do Sądu Najwyższego na zasadach sprzed nowelizacji ustawy o SN z grudnia 2017 r.

– Cieszę się bardzo, że przewodniczący uznał, że trzeba to przerwać i pewnie zacząć to jakoś od początku. Bardzo cieszę się, że na koniec wracamy do początku i może wreszcie w sposób legalny zrobimy to, co powinniśmy zrobić, czyli zapewnić stabilność w SN – powiedział dziennikarzom zebranym w holu SN.

Również sędzia Bohdan Bieniek z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie ocenił decyzję Zaradkiewicza. W opinii sędziego działania podejmowane przez tzw. „starych sędziów” podczas zgromadzenia to nie obstrukcja, lecz zgłaszanie uwag i mankamentów, które jego zdaniem po trzech dniach obradowania dostrzegł przewodniczący.

Z kolei jeszcze przed rozpoczęciem środowych obrad sędzia Maria Szczepaniec z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powiedziała dziennikarzom, że nie przewiduje, aby zgromadzeniu udało się szybko wybrać kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego.

Zaradkiewicz: Dyskusja nad legitymacją sędziów jest zamknięta

Uważam, że dyskusja nad legitymacją sędziów jest zamknięta i taka powinna pozostać – powiedział w wywiadzie dla „Sieci” wykonujący obowiązki I...

zobacz więcej

Zdaniem sędzi Szczepaniec, dotychczas mieliśmy do czynienia z obstrukcją podczas obrad zgromadzenia. – Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że tzw. starzy sędziowie zachowują się niekulturalnie, nieelegancko, w sposób urągający godności sędziego – oceniła Szczepaniec.

Z końcem kwietnia 2020 r. zakończyła się kadencja poprzedniej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Na mocy uprawnienia wynikającego z ustawy o SN, prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków I prezesa SN sędziemu Zaradkiewiczowi z Izby Cywilnej, którego ustawowym zobowiązaniem było zwołanie zgromadzenia sędziów w ciągu tygodnia.

Sędzia Zaradkiewicz 2 maja zdecydował o zwołaniu zgromadzenia na miniony piątek. Obrady były kontynuowane także w sobotę. Sędziom nie udało o się wówczas wybrać komisji skrutacyjnej mającej liczyć głosy.

Kaleta: Elita prawnicza nie wie, jak oddać głos na kartce?

Jeśli sędziowie, elita prawnicza, nie wiedzą, jak oddać prawidłowo głos na kartce do głosowania, co oznacza zakreślenie konkretnego kandydata, to...

zobacz więcej

W rezultacie we wtorek Zaradkiewicz poinformował o wyłonieniu członków komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu głosowania dostarczonego mu w sobotę. Tego samego dnia zgromadzenie przeszło do fazy wyłaniania wstępnych kandydatów na nowego I prezesa SN, podczas której każdy z sędziów mógł w głosowaniu tajnym zgłosić jedną kandydaturę.

Jako kandydatów na nowego I prezesa zaproponowano 20 osób. Zgodę na kandydowanie wyraziło dotychczas na razie 10 spośród nich. Są to sędziowie: Tomasz Artymiuk (Izba Karna), Leszek Bosek (Izba Kontroli Nadzwyczajnej), Tomasz Demendecki (Izba Kontroli Nadzwyczajnej), Małgorzata Manowska (Izba Cywilna), Joanna Misztal-Konecka (Izba Cywilna), Piotr Prusinowski (Izba Pracy), Marta Romańska (Izba Cywilna), Adam Tomczyński (Izba Dyscyplinarna), Włodzimierz Wróbel (Izba Karna) oraz Dariusz Zawistowski (Izba Cywilna).

Dwie spośród zgłoszonych osób – sędziowie Halina Kiryło z Izby Pracy oraz Wiesław Kozielewicz z Izby Karnej – były we wtorek nieobecne na posiedzeniu zgromadzenia. Konieczne jest odebranie ich oświadczeń w sprawie ewentualnych zgód na kandydowanie.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej