RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Premier podjął decyzję po wyroku TSUE

Premier Mateusz Morawiecki po dokonaniu szczegółowej analizy postanowienia TSUE skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego – zapowiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że wyrok TSUE budzi poważne wątpliwości prawne.

„Orzeczenie TSUE jest uzurpacyjnym aktem naruszającym suwerenność Polski”

Chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich UE, to mają one obowiązek dotrzymywać zobowiązań...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił w środę, że każde państwo członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów szanował zasadę ich niezawisłości. TSUE zobowiązał też Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Müller proszony o komentarz do orzeczenia podkreślił, że „celem funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest zapewnienie wysokich standardów pracy sędziów, zapewnienie równości wobec prawa oraz zabezpieczenie przed powstawaniem nieprawidłowościami w toku postępowań sądowych”.

– Dzisiejsze postanowienie TSUE w sprawie środków tymczasowych budzi poważne wątpliwości prawne – zaznaczył rzecznik.

Przypomniał, że polska konstytucja gwarantuje zasadę nieusuwalności sędziów. – Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają tylko konstytucji i ustawom – zaznaczył.

W ocenie rzecznika rządu oczekiwanie, że rząd „zamrozi” część Sądu Najwyższego, albo „zawiesi w czynnościach" określonych sędziów, „byłoby bardzo poważnym naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej, złamaniem zasady trójpodziału władzy i naruszeniem Konstytucji”.

– Po dokonaniu szczegółowej analizy dzisiejszego postanowienia TSUE Prezes Rady Ministrów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego – zapewnił.

– Zgodnie z konstytucją to Trybunał Konstytucyjny jest „sądem ostatniego słowa” w zakresie badania zgodności poszczególnych aktów prawa w ramach określonej w konstytucji hierarchii źródeł prawa i to Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć powstały spór – uważa Müller.

źródło:
Zobacz więcej