Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

TSUE przeciwko Izbie Dyscyplinarnej sędziów

Chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich UE, to mają one obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. W wydanym postanowieniu TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

„UE zachowuje się jak struś, który chowa głowę w piasek” [WIDEO]

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE odmawiając kilka lat temu relokacji uchodźców. – W...

zobacz więcej

„Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Podnoszone przez Komisję (Europejską – red.) zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie środków tymczasowych” – podał TSUE w komunikacie.

W wydanym postanowieniu – które nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem sporu w tej sprawie – Trybunał wskazał, że każde państwo członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów szanował zasadę ich niezawisłości.

TSUE zaznaczył, że chodzi także o „zagwarantowanie, by orzeczenia wydawane w postępowaniach dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów tych sądów podlegały kontroli organu, który sam spełnia wymogi nierozerwalnie związane ze skuteczną ochroną sądową, w tym wymóg niezależności”.

TSUE: Polska, Czechy i Węgry złamały prawo, odmawiając relokacji uchodźców

Polska, Czechy i Węgry, odmawiając udziału w tymczasowym mechanizmie relokacji uchodźców, złamały prawo UE – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii...

zobacz więcej

Wydając postanowienie Trybunał przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Polska domagała się jego odrzucenia, uznając go za niedopuszczalny. Na początku kwietnia odbyła się rozprawa w TSUE, podczas której obie strony przedstawiły swoje racje. Komisja argumentowała, że Izba jest upolityczniona i nie ma gwarancji jej bezstronności oraz niezawisłości.

Polska uznała wniosek Komisji za niedopuszczalny. Przekonywała, że nie ma potrzeby stosowania nadzwyczajnych i tymczasowych środków, bo Izba Dyscyplinarna ma gwarancje niezależności i niezawisłości. Argumentowała, że reforma sądownictwa była konieczna, by poprawić złą sytuacją w polskim wymiarze sprawiedliwości i że postępowania dyscyplinarne, które się toczą, nie są motywowane politycznie, ale powodem są wykroczenia sędziów. Zarzucała też Komisji, że nie przedstawiła żadnych faktów.

źródło:
Zobacz więcej