RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Sejm pracuje nad przepisami o głosowaniu korespondencyjnym

Poseł PiS Krzysztof Sobolewski zapewniał, że wyborca nie będzie musiał podejmować żadnej aktywności, aby uzyskać kartę do głosowania (fot. PAP/Leszek Szymański)

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy, autorstwa PiS, ws. głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Przeciwko były kluby KO, Lewica, PSL-Kukiz'15, koło Konfederacja i dwóch posłów Porozumienia: Wojciech Maksymowicz oraz Michał Wypij. Wstrzymały się posłanki Porozumienia: Iwona Michałek oraz Magdalena Sroka. Jarosław Gowin nie głosował.

Prezydent o terminie wyborów: Najważniejszą kwestią jest życie i zdrowie obywateli

Najważniejsze jest zdrowie i życie obywateli, drugą sprawą jest stabilność państwa i zachowanie ciągłości władzy – podkreślił prezydent Andrzej...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Projekt zakłada przeprowadzenie wyłącznie głosowania korespondencyjnego. Ponadto stanowi, że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta, określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji. Będzie to prawdopodobnie 17 maja.


„Ustanowienie trybu korespondencyjnego jedyną formą udziału w wyborach, oparte zostało na bawarskim modelu w zakresie wyborów komunalnych i powiatowych. Taką zmianę lokalnego prawa wyborczego parlament bawarski przeprowadził również w 2020 roku. Powyższe oznacza, że proponowany model nie jest rozwiązaniem nowatorskim, a powszechne głosowanie korespondencyjne skutecznie stosowane jest na świecie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przedstawiając projekt podczas pierwszego czytania poseł PiS Krzysztof Sobolewski powiedział, że wyborca nie będzie musiał podejmować żadnej aktywności, aby w czasie wyborów prezydenckich uzyskać kartę do głosowania. Pakiet dokumentów wyborczych zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej każdego wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

„Pakiety wyborcze będą zawierały instrukcję głosowania korespondencyjnego, umożliwiającą wyborcom sprawne oddanie głosu w tej formie głosowania” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Wyborca będzie mógł być dopisany do spisu w gminie, gdzie ma pobyt stały, jeśli złoży pisemny wniosek.

Kartę z oddanym głosem trzeba będzie włożyć do koperty zwrotnej, będącej zawartością pakietu wyborczego, a następnie wrzucić do „specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynki pocztowej operatora wyznaczonego na terenie gminy” - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Wyborca przebywający poza Polską miałby zgłaszać chęć udziału w wyborach właściwemu konsulowi do 14 dnia przed dniem głosowania. Wzór karty wyborczej i oznaczenie jej autentyczności ma określić – w drodze rozporządzenia i po zasięgnięciu opinii, PKW.

źródło:
Zobacz więcej