RAPORT

Pogarda

Jak miałoby wyglądać głosowanie korespondencyjne w Polsce? Poznaj szczegóły

Najnowsze

Popularne

Możliwość głosowania korespondencyjnego została wprowadzona w Polsce podczas wyborów parlamentarnych w 2011 r. Mogły z niej wówczas skorzystać konkretne grupy wyborców. W przypadku powszechnych wyborów w formie korespondencyjnej tzw. pakiet wyborczy otrzyma każdy uprawniony do głosowania. W skład pakietu wchodzi instrukcja z opisem procedury głosowania, opieczętowana karta do głosowania, dwie koperty (zwrotna i na kartę do głosowania) oraz oświadczenie do wypełnienia o tajnym i osobistym oddaniu głosu

Głosowanie korespondencyjne. Taka forma sprawdza się od dawna w Szwajcarii

Szwajcaria jest przykładem państwa, które pokazuje, że stworzenie sprawnego systemu do przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej jest jak...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Jak wygląda głosowanie korespondencyjne? Po otrzymaniu pakietu i zapoznaniu się z instrukcją oddajemy głos. Następnie wkładamy kartę do specjalnej koperty i ją zaklejamy. Ma to zapewnić tajność głosowania.

Zaklejoną kopertę umieszczamy w drugiej kopercie zwrotnej. Tam też wkładamy wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Szczegóły odbioru i dostarczania pakietów wyborczych w przypadku wyborów korespondencyjnych dla wszystkich mają określać nowe przepisy.

Głosowanie korespondencyjne zostało wprowadzone po raz pierwszy do kodeksu wyborczego z 2011 r. Początkowo z tej formy mogły skorzystać osoby przebywające za granicą, potem – na mocy wprowadzonych poprawek – dodano do tej listy wyborców z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wprowadzono wówczas także specjalne nakładki na karty do głosowania, sporządzone w w alfabecie Braille'a.

Jak można przeczytać na stronie stołecznego ratusza, osoby niepełnosprawne mogły zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego do 19 września 2011 r. (wybory odbyły się 9 października). Pakiet wyborczy zawierał: kopertę zwrotną, karta lub karty do głosowania, kopertę na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a (jeśli wyborca zażądał ich przesłania).

Pakiet był dostarczany nie później niż siedem dni przed wyborami. Wypełnioną kartę należało włożyć do koperty i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Istniała także możliwość dostarczenia jej osobiście.

Do udziału w głosowaniu korespondencyjnym kwalifikowali się w tym przypadku wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej