RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Tarcza antykryzysowa – szczegóły dla biznesu

Wartość rządowego pakietu pomocy dla gospodarki szacuje się na 212 mld zł (fot. Shutterstock/Opat Suvi)

Tarcza antykryzysowa to nie tylko zwolnienie z płatności składek ZUS – to także m.in.: szereg odroczeń innych obowiązków, przedłużenie kredytów obrotowych czy brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych i wiele innych rozwiązań. Specustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa – powszechnie znana jako tarcza antykryzysowa – uzyskała już podpis prezydenta. Zebraliśmy najważniejsze założenia ustawy. Prezentujemy je w serii artykułów, które w czytelny sposób dostarczą niezbędną wiedzę o rządowym pakiecie wsparcia.

Co z czynszem, jeśli naszą działalność objęto zakazem? „Antykryzys Poradnik” odpowiada

– Jeśli nasza działalność jest objęta zakazem dotyczącym stanu epidemii, to można, zgodnie z prawem, nie płacić w tej chwili czynszu – powiedział w...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Priorytetem rządu Mateusza Morawieckiego było przygotowanie przepisów, które ochronią społeczeństwo i gospodarkę przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. Projekt przez kilkanaście dni poddawany był międzyresortowym konsultacjom. Ważną rolę odegrała także współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą, który zgłosił kilka kluczowych propozycji.

Kompleksowe rozwiązania udało się zaprezentować – wskazują rządzący – dzięki zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i racjonalnie prowadzonej polityce budżetowej rządu. Według szacunków wartość tarczy antykryzysowej to około 212 mld zł, czyli około 10 proc. PKB Polski.

Jednym z głównych kierunków działania specustawy jest ochrona miejsc pracy i troska, by pracownicy i samozatrudnieni w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki nadciagającego kryzysu. Stąd szereg rozwiązań, które mają w tym pomóc.

1. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Fundacje spółek Skarbu Państwa przekazały ponad 100 mln zł na walkę z koronawirusem

Fundacje przy nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych spółkach Skarbu Państwa przekazały już ponad 100 mln zł placówkom służby zdrowia...

zobacz więcej

przedsiębiorcy otrzymają możliwość obliczenia zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe według stanu na koniec 2019 roku,

w ten sposób gorsze wyniki przedsiębiorstwa, spowodowane tegoroczną recesją, nie będą miały wpływu na proces przyznawania pożyczki,

sektor bankowy zadeklarował gotowość przesunięcia terminów spłaty kredytów obrotowych,

rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych – o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

2. Rozliczenie tegorocznej straty w przyszłym roku

płatnicy PIT i CIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje Covid-19, będą mogli odliczyć straty poniesione w 2020 roku od dochodu z działalności, uzyskanego w roku 2019,

Czy pracownika można zwolnić „zdalnie”? „Antykryzys Poradnik” odpowiada

– Przepisy kodeksu cywilnego, stosowane odpowiednio do stosunków pracy dopuszczają oświadczenia woli w formie elektronicznej, o ile opatrzone jest...

zobacz więcej

warunkiem jest osiągnięcie w 2020 roku przychodów niższych (w porównaniu z 2019 rokiem) o co najmniej 50 procent.

3. Bez kar za opóźnienia w przetargach publicznych

wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych,

służy temu procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów,

nienaliczanie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

ma zostać wprowadzony także tzw. przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

4. „Polityka nowej szansy” i odroczenie niektórych obowiązków
Możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji; celem jest ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

Tarcza antykryzysowa ma rozwiązania dla twórców i ludzi kultury

Tarcza antykryzysowa adresuje pewne rozwiązania dla grupy twórców, ale także ludzi kultury, bo mówimy o całym zapleczu technicznym, organizacyjnym...

zobacz więcej

przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.),

przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku,

przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku,

przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 roku,

odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 roku,

„Antykryzys Poradnik”. Czy możemy wstrzymać się od płacenia raty kredytu?

Czy możemy wstrzymać się od płacenia raty kredytu hipotecznego, jeśli boimy się, czy w przyszłym miesiącu otrzymamy wynagrodzenie? – Klient musi...

zobacz więcej

wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 roku,

wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego),

przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 roku,

odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 roku,

możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych sześć miesięcy,

wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do końca bieżącego roku.

Zobacz także:
źródło:
Zobacz więcej