RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Tarcza antykryzysowa – szczegóły dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Wypłaty dodatkowych świadczeń dokona ZUS w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa (fot. Shutterstock/Pressmaster)

Nieopodatkowane, gwarantowane świadczenie miesięczne dla zleceniobiorców i samozatrudnionych czy zwolnienie ze składek ZUS – to tylko niektóre rozwiązania skierowane do pracowników i osób samozatrudnionych przygotowane przez rząd. Specustawa wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa – powszechnie znana jako tarcza antykryzysowa – uzyskała już podpis prezydenta. Najważniejsze założenia ustawy prezentujemy w serii artykułów, które dostarczą niezbędną wiedzę o rządowym pakiecie wsparcia.

Co z czynszem, jeśli naszą działalność objęto zakazem? „Antykryzys Poradnik” odpowiada

– Jeśli nasza działalność jest objęta zakazem dotyczącym stanu epidemii, to można, zgodnie z prawem, nie płacić w tej chwili czynszu – powiedział w...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Priorytetem rządu Mateusza Morawieckiego było przygotowanie przepisów, które ochronią społeczeństwo i gospodarkę przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. Projekt przez kilkanaście dni poddawany był międzyresortowym konsultacjom. Ważną rolę odegrała także współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą, który zgłosił kilka kluczowych propozycji.

Kompleksowe rozwiązania udało się zaprezentować – wskazują rządzący – dzięki zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i racjonalnie prowadzonej polityce budżetowej rządu. Według szacunków wartość tarczy antykryzysowej to około 212 mld zł, czyli około 10 proc. PKB Polski.

Jednym z głównych kierunków działania specustawy jest ochrona miejsc pracy i troska, by pracownicy i samozatrudnieni w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki nadciagającego kryzysu. Stąd szereg rozwiązań, które mają pomóc im w tym pomóc.

1. Świadczenia postojowe

wypłaty świadczenia dokona ZUS w związku z przestojem spowodowanym epidemią,

świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane,

w przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1,3 tys. zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe ma być sumą wynagrodzeń z tytułu tych umów,

Czy pracownika można zwolnić „zdalnie”? „Antykryzys Poradnik” odpowiada

– Przepisy kodeksu cywilnego, stosowane odpowiednio do stosunków pracy dopuszczają oświadczenia woli w formie elektronicznej, o ile opatrzone jest...

zobacz więcej

b>– samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej mają otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1,3 tys. zł,

warunkiem uzyskania postojowego jest, by przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia); ponadto rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.,

w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego,

nie trzeba zawieszać działalności – świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.

2. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

może być przyznane na trzy miesiące,

pokrywa części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a wysokość wsparcia zależy od spadku obrotów,

„Antykryzys Poradnik”. Czy możemy wstrzymać się od płacenia raty kredytu?

Czy możemy wstrzymać się od płacenia raty kredytu hipotecznego, jeśli boimy się, czy w przyszłym miesiącu otrzymamy wynagrodzenie? – Klient musi...

zobacz więcej

jeśli obroty spadły o co najmniej 30 proc., dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

gdy obroty spadły o co najmniej 50 proc., wówczas wysokość dofinansowania to 70 proc. minimalnego wynagrodzenia,

w sytuacji spadku obrotów o co najmniej 80 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. minimalnego wynagrodzenia,

dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc – po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane,

wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu, poprzez platformę praca.gov.pl lub bezpośrednio w urzędzie pracy.

Zobacz także:
źródło:
Zobacz więcej