RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Sklepy z zakazem handlu z powodu koronawirusa mogą liczyć na zwolnienia z czynszu

Zdaniem eksperta część galerii może ogłosić upadłość (fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Sklepy o powierzchni powyżej 2 tys. m kw., objęte zakazem handlu z powodu epidemii, będą zwolnione z czynszu w galeriach handlowych, pod warunkiem złożenia wynajmującemu wiążącej oferty przedłużenia umowy najmu – wskazuje w komentarzu firma doradcza KPMG.

Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe

Klienci banków złożyli do tej pory około 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe, ale liczba zgłaszanych ostatnio wniosków zmalała –...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Jak czytamy w komentarzu KPMG, zarówno galerie handlowe, jak i cały sektor retail ponoszą ogromne straty w związku z epidemią COVID-19. Rządowy projekt tarczy antykryzysowej przewiduje wprowadzenie nadzwyczajnych zmian prawa dotyczących umów najmu lokali, w tym przede wszystkim zwolnienie najemców w największych obiektach handlowych z obowiązku zapłaty czynszu.

Z punktu widzenia galerii handlowych i sektora retail najważniejszą zmianą jest „wygaszenie” wzajemnych zobowiązań stron wynikających z umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. Ma ono pomóc właścicielom sklepów i punktów, których objął zakaz prowadzenia działalności (od połowy marca 2020 r. w obiektach handlowych powyżej 2 tys. mkw mogą funkcjonować tylko niektóre sklepy).

Jak wskazał cytowany w komunikacie radca prawny Mikołaj Zdyb współpracujący z KPMG, oznacza to, że najemcy lokali w galeriach handlowych powyżej 2 tys. mkw., którzy są objęci zakazem handlu, zostaną zwolnieni z obowiązku zapłaty czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych za cały okres zakazu prowadzenia działalności, począwszy od 14 marca 2020 r. – Zwolnienie ma mieć charakter bezzwrotny i dotyczyć pełnej wysokości czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych – dodał.

W celu skorzystania ze zwolnienia najemca powinien w terminie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności złożyć wynajmującemu wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy (na dotychczasowych warunkach), o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy – czytamy.

Część supermarketów handlowała płynem do dezynfekcji Orlenu. Już go nie dostaną

PKN Orlen zdecydował o wstrzymaniu dostaw płynu do dezynfekcji rąk do supermarketów, które łamią zapisy umów i odsprzedają produkt dostarczony tam...

zobacz więcej

– Oznacza to, że najemca będzie miał wybór, czy skorzystać ze zwolnienia (czego konsekwencją będzie obowiązek przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o wiele miesięcy), czy też nadal płacić czynsz (tj. nie skorzystać ze zwolnienia), ale bez konieczności przedłużania umowy – wyjaśnił Zdyb.

Jak ocenił, wydaje się, że większość najemców wybierze zwolnienie, które może pozwolić im przetrwać tu i teraz.

Według KPMG, przepisy tarczy antykryzysowej nie uchybiają przepisom Kodeksu cywilnego „regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej”.

KPMG wskazuje, że zwolnienie nie dotyczy najemców, którzy mogą nadal prowadzić działalność, najemców w obiektach handlowych poniżej 2 tys. mkw. ani najemców w innych obiektach (np. w budynkach biurowych). Bez znaczenia jest powierzchnia wynajmowanego lokalu, wysokość czynszu, okres obowiązywania umowy najmu oraz osoba najemcy.

– Wydaje się, że intencją ustawodawcy było potwierdzenie, że najemcy, którzy nie mogli skorzystać z nadzwyczajnego zwolnienia z czynszu (np. dlatego, że nie działają w obiektach handlowych) oraz najemcy, którzy mogli z niego skorzystać, ale z własnego wyboru tego nie uczynili, mają możliwość zastosowania szczególnych mechanizmów prawnych wynikających z zasad ogólnych KC, w tym w szczególności mogą (I) uchylić się od obowiązku zapłaty kar umownych/odszkodowania związanych z brakiem terminowej zapłaty czynszu lub (II) żądać zmiany warunków umowy najmu lub nawet jej rozwiązania, w oparciu o nadzwyczajną zmianę stosunków – wskazał radca.

Dodał, że z przepisów nie wynika, aby galerie handlowe miały otrzymać jakąś formę rekompensaty za utracone czynsze lub wsparcie w postaci np. „wakacji bankowych”. Dla wszystkich przedsiębiorców przewidziano co prawda możliwość ubiegania się o udzielenie poręczeń i gwarancji spłaty ich kredytów przez BGK, jednak z rządowej wersji Tarczy wynika, że udzielenie takiej pomocy jest pozostawione do decyzji BGK (uznaniowe).

Zdaniem radcy większość galerii została sfinansowana z kredytu bankowego, który należy regularnie spłacać, podobnie jak ponosić stałe koszty utrzymania obiektu. – Nie jest wykluczone, że nawet przejściowa utrata znacznej części czynszów może spowodować, że część galerii utraci płynność, przestanie spłacać zobowiązania i w konsekwencji ogłosi upadłość – ocenił Zdyb.

KPMG to międzynarodowa sieć firm doradztwa podatkowego, gospodarczego, prawnego i w zakresie audytu. Zatrudnia ponad 200 tys. pracowników w 153 krajach. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2 tys. osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

źródło:

Zobacz więcej