RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Sejm uchwalił tarczę kryzysową. Odrzucono większość poprawek Senatu

Sejm uchwalił zmiany w prawie stanowiące pakiet antykryzysowy. Posłowie przyjęli 32 poprawki z 81 uchwalonych przez Senat w ustawie o wsparciu przedsiębiorców i pracowników.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich? PiS złożył projekt

Klub PiS złożył we wtorek projekt w sprawie zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Projekt ma...

zobacz więcej

Jak tłumaczył przed głosowaniem, szef tej komisji Henryk Kowalczyk (PiS), przyjęte poprawki przede wszystkim zwiększają precyzję zapisów specustawy. Zostały przyjęte w jednym bloku.

Wśród przyjętych poprawek znalazł się przepis, który przewiduje zwolnienie z reżimu Prawa zamówień publicznych zamówień udzielanych przez regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w ustawie o samorządzie województwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zamówień udzielanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Inna przyjęta poprawka zakłada wydłużenie ważności upływających po 7 marca br. orzeczeń lekarskich lub psychologicznych. Będą one ważne jeszcze przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Sejm przyjął też poprawkę, głoszącą, że osoby, które mają złożyć oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą to zrobić w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Również w głosowaniu blokowym Sejm odrzucił wszystkie poprawki, negatywnie zaopiniowane przez komisję finansów. Jak tłumaczył Kowalczyk, poprawki te przewidywały m.in. znaczące wydatki finansowe bez precyzyjnego określenia źródeł finansowania, a komisja nie była w stanie oszacować efektów i zdała się na opinię rządu.

Ustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa jest jedną z trzech tworzących tzw. tarczę antykryzysową. Celem tarczy jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii na polską gospodarkę. Według Ministerstwa Rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące. Przewiduje także wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo. Pozwalać będzie też pracodawcom uelastycznić czas pracy w swoich zakładach. Nowe przepisy zakładają też przedłużenie kredytów obrotowych dla firm, czy brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych.

Pakiet ustaw czeka na decyzję prezydenta - Andrzej Duda może je podpisać, zawetować lub zgłosić do Trybunału Konstytucyjnego.

Ciąg dalszy rozpoczętego dziś posiedzenia Sejmu planowany jest na piątek na godzinę 10:00.

źródło:
Zobacz więcej