RAPORT

Demaskujemy fake newsy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową

Rodzina 500+, emerytury, wojsko – na co trafi 435,3 mld ze zrównoważonego budżetu (fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2020 r. W piątek w nocy Sejm odrzucił wszystkie 94 poprawki Senatu do budżetu. Ustawa przyjęta w tym kształcie zakłada, że budżet państwa będzie zrównoważony, czyli że wydatki i dochody państwa będą takie same i będą wynosiły po 435,3 mld zł.

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wsparcia przedsiębiorców

Sejm w nocy z piątku na sobotę uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców...

zobacz więcej

W ustawie budżetowej na 2020 r. uchwalonej przez Sejm 14 lutego założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Ustawa przewiduje środki między innymi na: rozszerzony program „Rodzina 500+” (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.

Przewidziano także wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym w ramach programu „Dobry start”; wypłatę świadczenia 4 tys. zł związanego z programem „Za życiem”; program „Mama4+”; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również, do 1200 zł, najniższa emerytura. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program „Senior+”; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w sferze budżetowej; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

źródło:

Zobacz więcej