RAPORT

Demaskujemy fake newsy

Orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania. Powodem koronawirus

Osoba zainteresowana nie musi uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego (fot. arch.PAP/Tomasz Waszczuk)

Lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji – informuje ministerstwo rodziny. Umożliwia to obowiązująca od piątku zmiana w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności.

Koronawirus w Polsce: liczba zakażonych wzrosła do blisko 1250

Pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych potwierdzono w Polsce 23 nowe przypadki zakażeń koronawirusem – poinformowało w piątek rano...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Jak podaje resort w komunikacie, na mocy zmienionego rozporządzenia przewodniczący składu orzekającego będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, jeśli uzna dokumentację medyczną dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia za wystarczającą.

„Trwający stan epidemii znacząco wpływa na organizację pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył” – wyjaśniła minister rodziny Marlena Maląg.

Osoba zainteresowana nie musi uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego. Nie ma też konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie mógł być lekarz specjalista lub lekarz mający specjalizację co najmniej I stopnia, szczególnie w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia.

Nie idź – zadzwoń. Teleporady ws. koronawirusa zamiast wizyty w przychodni

Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje, by ograniczyć wizyty w placówkach medycznych i korzystać z teleporad i konsultacji online. Teleporad udzielają...

zobacz więcej

Ministerstwo wskazuje, że podobne rozwiązania zostały przyjęte w postępowaniach orzeczniczych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak podkreśliła minister Maląg, wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić pracę zespołów orzekających i zapewnić ciągłość w wydawaniu orzeczeń.

W związku z epidemią zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane członkowi powiatowego zespołu przez wojewodę, którego ważność upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowa ważność do 60. dnia od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia).

źródło:

Zobacz więcej