RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Monografia poświęcona Radzie Pomocy Żydom, wydanie rozszerzone

Teresa Prekerowa, autorka książki, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata (fot. archiwum prywatne)
Teresa Prekerowa, autorka książki, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata (fot. archiwum prywatne)

Relacje polsko-żydowskie w Polsce niepodległej i okupowanej, Rada Pomocy Żydom, metody ukrywania i ratowania ludzi, oraz analiza pomocy, jaką niesiono Żydom w Polsce oraz w innych krajach Europy. „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945” Teresy Prekerowej – wydanie poprawione i rozszerzone.

„Dotąd pomijano nasze stanowisko”. List rodzin Polaków zamordowanych za pomoc Żydom

Heroiczna postawa naszych przodków została zbrodniczo ukarana. Nie wolno odbierać ich czynom heroizmu ani ogłaszać moratoriów na ich upamiętnianie...

zobacz więcej

Ukazało się drugie – rozszerzone wydanie książki pt. „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945” Teresy Prekerowej. Dr Aleksandra Namysło uzupełniła pierwszą publikację z 1982 roku korzystając z dorobku polskiej historiografii z ostatnich czterech dekad.

Pierwsze wydanie zaliczane jest do kanonu literatury poświęconej instytucjonalnej pomocy Żydom w okresie II wojny światowej. Na monografię składa się siedem części poświęconych kolejno: relacjom polsko--żydowskim w Polsce niepodległej i okupowanej, utworzeniu Rady Pomocy Żydom, strukturze organizacyjnej, podopiecznym i funduszom, metodom ukrywania i ratowania, relacjom między RPŻ a społeczeństwem oraz pozawarszawskim ośrodkom Rady. W zakończeniu autorka analizuje pomoc Żydom w Polsce a innych krajach Europy.

Teresa Prekerowa, która zmarła 1998 roku w czasie okupacji sama udzielała pomocy Żydom. Po wojnie na temat swojej pracy magisterskiej wybrała Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Zaprzyjaźniony z nią Władysław Bartoszewski, skontaktował autorkę z jej działaczami Żegoty.

Po ukazaniu się książki w 1982 roku Teresa Prekerowa publikowała w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Znała kilka języków, w tym jidysz. Jej badania oparte na wszechstronnych kwerendach w archiwach polskich, angielskich i francuskich, koncentrowały się na losach Żydów w Polsce w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko- -żydowskich. Na prośbę prof. Jerzego Tomaszewskiego napisała skrypt dla studentów o Zagładzie, który stał się częścią pracy zbiorowej Najnowsze dzieje Żydów w Polsce – jednej z najważniejszych syntez dziejów tej społeczności.

W wywiadzie dla Fundacji Stevena Spielberga zapytana o przyczynę swojego zainteresowania Holokaustem odpowiedziała, że stały za nią historie żydowskich znajomych. Zajmowanie się tą tematyką było również jej protestem przeciw wydarzeniom marca 1968. Dodała, że praca o Radzie Pomocy Żydom w Warszawie nie jest laurką, nie brak w niej informacji o donosicielach i szantażystach. – To jest o pomocy, ale na tle – podsumowała.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej