RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Prawie co 10. polski eksporter doświadczył dyskryminacji na rynku UE

Autorzy raportu przypominają, że Ministerstwo Rozwoju zainaugurowało konsultacje na ten temat, publikując Czarną Księgę barier, na które polskie firmy napotykają w państwach UE (fot. Shutterstock/gopixa)

Prawie co 10. polski eksporter doświadczył dyskryminacji na rynku Unii Europejskiej, częściej problem dotyczy dużych firm – wynika z raportu opublikowanym w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Badanie: trzy czwarte polskich eksporterów rozwija działalność za granicą

Trzy czwarte polskich eksporterów rozwija działalność na zagranicznych rynkach, znajdując np. nowych odbiorców czy rozszerzając swoją ofertę –...

zobacz więcej

Jak napisano w „Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego”, dostęp do rynków zagranicznych mogą utrudniać nie tylko cła i handlowe bariery pozataryfowe, lecz również regulacje dyskryminacyjne i bariery nieformalne, polegające na traktowaniu obcych przedsiębiorców gorzej niż rodzimych.

Autorzy raportu przypominają, że Ministerstwo Rozwoju zainaugurowało konsultacje na ten temat, publikując „Czarną Księgę Barier”, na które polskie firmy napotykają w państwach UE. Oceniono, że podkopują one fundamenty jednolitego rynku z jego czterema swobodami przepływu: towarów, usług, kapitału i osób.

Wyniki badania ankietowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują częstotliwość doświadczania tego rodzaju barier przez polskich eksporterów i ich dotkliwość – zarówno na rynku unijnym, jak i poza UE. Badanie przeprowadzono w końcu 2019 r., a adresowane było do producentów–eksporterów z sekcji przetwórstwa przemysłowego.

Z badania wynika, że regulacji dyskryminacyjnych i barier nieformalnych, ograniczających możliwości prowadzenia biznesu na rynkach UE doświadczyło 8 proc. respondentów ankiety PIE, a na rynkach pozaunijnych – 14 proc. z nich. Zgodnie z raportem, nieformalne bariery dostępu do rynków okazują się szczególnie uciążliwe dla rzeczywistych lub potencjalnych czempionów polskiego eksportu, a więc dla firm dużych oraz silnie wyspecjalizowanych w eksporcie.

Ogromne wsparcie dla polskiego eksportu na Ukrainie

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał długoterminową umowę kredytu na finansowanie budowy nowoczesnego centrum handlowego w Charkowie –...

zobacz więcej

Na rynkach UE napotyka na nie 12 proc. dużych eksporterów, a poza UE – aż 24 proc. spośród nich, tj. dwu-, trzykrotnie więcej niż w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących (odpowiednio 6 proc. i 7 proc.).

„Jednocześnie w grupie firm najsilniej zorientowanych na eksport barier takich doświadcza na rynkach unijnych 12 proc. respondentów, a na rynkach pozaunijnych – 21 proc. Jest to odsetek około dwukrotnie wyższy niż w firmach o słabszej orientacji eksportowej, nastawionych głównie na zbyt na rynku krajowym (6 proc. i 9 proc.)” – napisano.

Dodano, że do barier, na które eksporterzy najczęściej się uskarżają, należą: przywiązanie klientów do rodzimych firm i marek; szczególne wymogi dotyczące warunków transportu, magazynowania itd.; umowy na wyłączność, które mają rodzimi producenci. Bariery te odczuwa około 30 proc. respondentów. Jednocześnie należą one do najbardziej dotkliwych – tak ocenia je 9–14 proc. uczestników badania.

„Wysoka jest także dotkliwość takich barier, jak: nieuznawanie certyfikatów krajowych na rynku unijnym (bardzo dotkliwe dla 9 proc. respondentów), krótkie terminy ważności zezwoleń (8 proc.), żądanie składania dodatkowej dokumentacji przez organy administracyjne kraju docelowego (8 proc.) czy normy wewnętrzne odzwierciedlające specyfikę produktów rodzimych (7 proc.)” – dodano.

źródło:

Zobacz więcej