Raport

Epidemia koronawirusa

Podatek od Nagrody Nobla – jest rozporządzenie w sprawie Tokarczuk

Obecnie noblistka pracuje nad powieścią opartą na jej rodzinnej historii (fot. Reuters/TT News Agency)

Olga Tokarczuk została zwolniona z podatku od Nagrody Nobla. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym „zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii”.

Tokarczuk mówiła o „zamykaniu się” na innych, po czym zaczęła masowe banowanie na Twitterze

W czasie swojej mowy wygłoszonej w Sztokholmie, Olga Tokarczuk mówiła o „zamknięciu w bańce własnych doświadczeń” i „braku zdolności do...

zobacz więcej

W rozporządzeniu zaznaczono, że zaniechanie to „ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.”, co oznacza, że ze zwolnienia będą mogli skorzystać potencjalni polscy nobliści, którzy w tym czasie zostaliby uhonorowani nagrodą. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Literacką Nagrodę Nobla Szwedzka Akademia przyznała Oldze Tokarczuk w październiku. Krótko po tym ówczesny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ogłosił, że podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla. Pogratulował jednocześnie laureatce zdobycia nagrody.

Podatku od literackiej Nagrody Nobla nie musiała również odprowadzać Wisława Szymborska, która została uhonorowana tym wyróżnieniem w 1996 r.

Tokarczuk jest autorką m. in. następujących pozycji: „Podróż ludzi Księgi”, „Prawiek i inne czasy”, „Gra na wielu bębenkach”, Prowadź swój pług przez kości umarłych”, „Księgi Jakubowe” oraz „Bieguny”. Za tę ostatnią w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

Obecnie noblistka pracuje nad powieścią opartą na jej rodzinnej historii, której osią mają być relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

źródło:

Zobacz więcej