Raport

Epidemia koronawirusa

Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną do wyroku Wałęsa – Wyszkowski

Krzysztof Wyszkowski (fot. arch.PAP/Adam Warżawa)

Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną do wyroku w sprawie sporu Lecha Wałęsy i Krzysztofa Wyszkowskiego. W uzasadnieniu PG zarzucił wyrokowi wydanemu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku między innymi „naruszenie zasad, wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji”, „naruszenie wolności słowa” oraz „naruszenie w sposób rażący przepisów prawa”. Ostatni zarzut odnosił się do nieuwzględnienia przez sąd II instancji wszystkich przedstawionych przez Krzysztofa Wyszkowskiego dowodów na agenturalną przeszłość byłego prezydenta RP.

Wyszkowski: Wałęsę wyeliminowano z sieci agenturalnej jako niebezpiecznego szubrawca

– Ludzie od dawna wiedzieli, że Lech Wałęsa był agentem w latach 70 – mówił na antenie TVP Info Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycyjny za...

zobacz więcej

Sformułowana przez Prokuratora Generalnego skarga, datowana na 30 stycznia tego roku, wpłynęła do gdańskiego Sądu Apelacyjnego na początku lutego. Strony w połowie miesiąca otrzymały odpis dokumentu. Biuro Instytutu Lecha Wałęsy w Gdańsku nie odpowiedziało na pytanie zadane mailowo przez redakcję portalu, czy były prezydent lub też jego pełnomocnicy odpowiedzą na skargę.

Były prezydent Lech Wałęsa pozwał Krzysztofa Wyszkowskiego za wypowiedzi na temat jego agenturalnej przeszłości między innymi na antenie TVP oraz TVN w listopadzie 2005 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł 30 stycznia 2006 r., że Krzysztof Wyszkowski, informując opinię publiczną o agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy, nie popełnił żadnego błędu ani nie złamał prawa. Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku, do którego sprawa trafiła w II instancji, w marcu pięć lat później. Sąd ten orzekł, że były opozycjonista naruszył dobra osobiste Lecha Wałęsy i musi go publicznie przeprosić. W wyroku nie uznał wszystkich przedstawionych przez Krzysztofa Wyszkowskiego dowodów.

W styczniu 2017 r. grafolodzy z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie jednoznacznie orzekli, że teczka personalna i teczka pracy TW „Bolka” znalezione w domu generała Czesława Kiszczaka potwierdzają współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Wyszkowski ma przeprosić Wałęsę. „Wyrok dedykuję prezydentowi Dudzie”

– Wyrok dedykuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie jako materiał do przemyśleń na kolejne spotkanie z prezesem PiS ws. reformy sądownictwa –...

zobacz więcej

Sprawę skomentował Krzysztof Wyszkowski, który powiedział, że cieszy się bardzo z tego działania. Dodał, że skarga nadzwyczajna dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który zajął odmienne stanowisko od sformułowanego wcześniej przez gdański Sąd Okręgowy.

– Sąd Okręgowy po 10-letniej pracy nad tą sprawą oddalił powództwo Lecha Wałęsy przeciwko mnie za ujawnienie, że był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Bolek”, że brał za to pieniądze i donosił na swoich kolegów. Więc po 10-letnich badaniach. Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił ten wniosek, uznając, że ja dokonałem należytej staranności przy badaniu tej sprawy, rzecz wydawała się oczywista – powiedział Wyszkowski.

Możliwość złożenia do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej w sprawie, w której zapadł prawomocny wyrok, wprowadziła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r. Dotyczy ona wyroków, które naruszają „zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji” oraz gdy „zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego”.

Skarga w sprawie wyroku dotyczącego Krzysztofa Wyszkowskiego i Lecha Wałęsy trafi wraz z aktami sprawy do Sądu Najwyższego najprawdopodobniej w marcu. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie ma określonego w przepisach terminu na jej rozpatrzenie.

Wyszkowski: Wałęsa nie zawiadomi prokuratury ws. teczek TW „Bolek”

Były prezydent Lech Wałęsa nie zawiadomi prokuratury ws. teczek TW „Bolek” – ocenił b. działacz opozycji demokratycznej w PRL Krzysztof Wyszkowski,...

zobacz więcej

Jest to pierwsza skarga nadzwyczajna dotycząca wyroku, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oczekuje na zajęcie przez Lecha Wałęsę i Krzysztofa Wyszkowskiego stanowiska w kwestii skargi nadzwyczajnej dotyczącej wyroku w ich sprawie.

Z informacji udzielonych przez Ewę Bialik – rzeczniczkę Prokuratury Krajowej – wynika, że od czasu uchwalenia nowych przepisów do dziś wpłynęło łącznie 6299 pism zawierających wniosek o wywiedzenie przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie. Po analizie wniosków i zapoznaniu się z całością akt poszczególnych spraw skierował on do Sądu Najwyższego 75 skarg nadzwyczajnych.

Krzysztof Wyszkowski powiedział, że się bardzo cieszy z tego działania. Przypomniał, że skarga nadzwyczajna dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który zajął odmienne stanowisko od sformułowanego wcześniej przez gdański Sąd Okręgowy. Jego zdaniem po odwołaniu Lecha Wałęsy w następnej instancji Sąd Apelacyjny zmienił wyrok „w wymiarze merytorycznym”.

źródło:
Zobacz więcej