Raport

Epidemia koronawirusa

Trzynasta i czternasta emerytura. Komu przysługuje, jakie dokumenty wypełnić?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie trzynastych emerytur i rent. Natomiast w KPRM-ie premier i jego współpracownicy podczas posiedzenia rządu zajęli się 14. emeryturą. Świadczenie ma być wypłacane w listopadzie i grudniu 2021 r.

Premier: Trzynasta emerytura będzie wypłacana co roku

Mogę zapewnić, że 13. emerytura to nie jest „jednorazowy strzał”; program „Emerytura plus” będziemy kontynuować w kolejnej kadencji, jeśli wyborcy...

zobacz więcej

O ile trzynasta emerytura będzie wypłacana bez kryterium dochodowego, to „czternastka” będzie przysługiwała emerytom i rencistom, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

Po przekroczeniu tego progu „czternastka” będzie wypłacana na zasadzie „złotówka za złotówkę”, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.

Jeśli chodzi o 13. emerytury, większość „trzynastek” zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1,2 tys. zł brutto.

Prezydent podpisał ustawę w sprawie trzynastych emerytur i rent

Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury – przewiduje ustawa podpisana przez prezydenta...

zobacz więcej

Zgodnie z ustawą trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

„Trzynastki” otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Źródłem ich finansowania będą pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.

źródło:
Zobacz więcej