Raport

#FabrykahejtuPO

Prezydent: Laureaci konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” budują polską gospodarkę

– Laureaci konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” budują nowoczesną polską gospodarkę, w absolutnej większości są to zakłady, które święcą sukcesy – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu.

Udział prezydenta Andrzeja Dudy w gali XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

zobacz więcej

XII edycja konkursu organizowana jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem prezydenta.

Jak podkreślał prezydent podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, nagrody te są szczególnie ważne, bo to pracownicy zgłaszają swojego pracodawcę do konkursu.

0 Można powiedzieć, że to pracownicy ubiegają się o nagrodę dla swojego pracodawcy, co sądzę, że dla pracodawcy powinno być tym bardziej cenne, a dla tych, którzy obserwują ten konkurs, powinno jasno wskazywać niezwykłą wartość, jaką taki pracodawca ma dla naszego rynku pracy i gospodarki – mówił.

– To jest nagroda, która pokazuje nowoczesną stronę polskiej gospodarki, to są nowoczesne przedsiębiorstwa, gdzie przestrzegane są zasady pracy (...), jest możliwość swobodnego funkcjonowania związków zawodowych – zaznaczył.

Pogratulował też i podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie i jego laureatom, „że w taki sposób prowadzą swoją działalność, budując nowoczesną polską gospodarkę, dobrze funkcjonującą, bo w absolutnej większości są to zakłady, które święcą sukcesy, bardzo dobrze działają, są zakładami nowoczesnymi, w których często postępują procesy innowacyjności, badań i rozwoju, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, tego wszystkiego, co jest tak ważne dla ambitnego rozwoju gospodarczego, który stawia nas w czołówce rozwijających się państw nie tylko europejskich, ale też światowych”.


Gala konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” z udziałem prezydenta

W Polsce przybywa samozatrudnionych

Ostatnio w Polsce szybko przybywa osób działających na własny rachunek i jest ich już ponad 1,33 mln – informuje poniedziałkowa „Rzeczpospolita”...

zobacz więcej

Maląg do pracodawców: Swoje misje gospodarcze robimy ze swoimi pracownikami

– To jest bardzo ważne, abyśmy realizując swoje misje gospodarcze, ekonomiczne, nie zapominali, że nie robimy tego sami, robimy to ze swoimi pracownikami, robimy to dla ich rodzin, dla drugiego człowieka – powiedziała do pracodawców minister rodziny i pracy Marlena Maląg.

– Bycie współczesnym pracodawcą, który przede wszystkim działa dla dobra swojej firmy i dla dobra swoich pracowników, to jest potężne wyzwanie. To nie tylko przestrzeganie przepisów prawa, ale także stworzenie odpowiedniego klimatu, atmosfery, która przede wszystkim pozwala rozwijać się pracownikom – powiedziała do zgromadzonych Maląg.

Przywołała postać przedsiębiorcy i przemysłowca Hipolita Cegielskiego, który – jak zaznaczyła – już XIX wieku, „rozwijając swoją potęgę, zwracał uwagę na swoich pracowników, organizując spotkania integracyjne, tworząc odpowiednią atmosferę pracę, przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka”.

Jak mówiła, jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zdaje sobie sprawę, że rodzina i praca nie mogą być w opozycji.

– Praca ma przede wszystkim służyć, aby rodzina mogła godnie żyć, aby mogła się rozwijać, ale praca nie może być kosztem rodziny – podkreśliła.

Szefowa MRPiPS wskazała, że rządowi zależy przede wszystkim na tym, aby pracownik był godnie wynagradzany. Stąd właśnie – jak mówiła Maląg – m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, zadbanie o stawkę godzinową.

Podkreśliła rolę szkoleń dla pracowników i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Poinformowała, że w tym roku priorytetem będą szkolenia pracowników, a przede wszystkim kobiet, które wracają po urlopach macierzyńskich na rynek pracy, po dłuższych urlopach i chcą przede wszystkim tę pracę podjąć.

Według Maląg konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom pokazuje przede wszystkim tych pracodawców, którzy dobrze realizują swoją misję, a więc dbają o swoją firmę, ale nie zapominają o tym, że firmę tworzą ludzie.

– To jest bardzo ważne, abyśmy realizując swoje misje gospodarcze, ekonomiczne, nie zapominali, że nie robimy tego sami, robimy to ze swoimi pracownikami, robimy to dla ich rodzin, dla drugiego człowieka – podkreśliła minister, zwracając się do nagrodzonych pracodawców.


Prezydent: Przestrzeganie prawa pracy ważne dla zrównoważonego rozwoju

źródło:

Zobacz więcej