Raport

Epidemia koronawirusa

Dziś Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Przez tydzień bezpłatna pomoc prawna

W 2019 r. w Mazowieckiem odnotowano mniej rozbojów, ale więcej przypadków kradzieży samochodów i oszustw (fot. Pixabay/TheDigitalWay)

W 2019 r. w Mazowieckiem odnotowano mniej rozbojów, ale więcej przypadków kradzieży samochodów i oszustw. W sumie na Mazowszu doszło do 115 tys. przestępstw – poinformował Urząd Statystyczny w Warszawie w związku z przypadającym 22 lutego Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw.

Od soboty do przyszłego piątku potrwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W prokuraturach rejonowych, regionalnych i okręgowych na terenie całego kraju w tym czasie będą pełnione dyżury, podczas których udzielana będzie bezpłatna pomoc prawna. Godziny dyżurów znaleźć można na stronach internetowych instytucji.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma zwrócić uwagę na ich potrzeby i prawa, a także poprawę ich sytuacji prawnej. W tym czasie do prokuratury zgłosić się mogą nie tylko osoby, które padły ofiarą przestępstw, ale także posiadające wiedzę o przestępstwach, dotąd nieznanych organom ścigania.

Na 115 tys. przestępstw na Mazowszu 50 tys. popełniono w Warszawie. W stosunku do 2018 r. ich liczba wzrosła zarówno w województwie, jak i w stolicy, odpowiednio o 2 proc. i 7 proc. - podał Urząd Statystyczny w Warszawie w oparciu o dane z Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z informacji wynika, że w porównaniu z 2018 r. na Mazowszu doszło w 2019 r. do większej liczny przestępstw drogowych i kryminalnych (odpowiednio o 8 proc. i 3 proc.), o 6 proc. mniej było natomiast przestępstw gospodarczych. W samej Warszawie - o 15 proc. wzrosła liczba przestępstw gospodarczych, o 12 proc. – drogowych i o 5 proc. – kryminalnych.

W przypadku tzw. przestępstw uciążliwych społecznie, w województwie odnotowano mniej rozbojów (o 11 proc.) oraz bójek i pobić (o 4 proc.). O 12 proc. więcej było natomiast kradzieży samochodów i oszustw. Przybyło też przestępstw związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych: dotyczących prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego (o 8 proc.) oraz przestępstw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (o 29 proc.).

Statystyki pokazują, że wskaźnik wykrywalności przestępstw poprawił się w Warszawie (o 0,6 p. proc. w porównaniu z 2018 r.), spadł za to w województwie (o 1,9 p. proc.). Wciąż jednak Mazowsze wypada pod tym względem znacznie lepiej niż stolica - wskaźniki wykrywalności wyniosły odpowiednio: 63 proc. dla województwa i 49 proc. dla Warszawy.

Sądy powszechne w województwie mazowieckim skazały w 2018 r. prawie 38 tys. osób za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Procesy sądowe najczęściej dotyczyły przestępstw przeciwko mieniu (28 proc.) oraz bezpieczeństwu w komunikacji (21 proc.).

źródło:

Zobacz więcej