Raport

Epidemia koronawirusa

Marszałek Sejmu: Nie doszło do naruszenia nietykalności osobistej prezesa NIK

– Marszałek Sejmu może interweniować tylko, kiedy naruszana jest nietykalność osobista posła albo prezesa NIK lub dochodzi do zatrzymania – powiedziała w piątek Elżbieta Witek po spotkaniu z szefem NIK Marianem Banasiem. Podkreśliła, że do takich sytuacji nie doszło, więc nie mogła interweniować.

Marszałek Sejmu zaprosiła prezesa NIK na spotkanie

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła w czwartek prezesa NIK Mariana Banasia wraz z kierownictwem Izby na spotkanie, które jest zaplanowane na...

zobacz więcej

Po zakończeniu spotkania z szefem NIK, marszałek Sejmu podczas konferencji prasowej poinformowała, że w rozmowie z Marianem Banasiem przekazała iż, przeanalizowała wszystkie dokumenty związane ze sprawą przeszukań nieruchomości i gabinetu prezesa NIK.

Jak zaznaczyła, „zgodnie z konstytucją, ustawą o NIK i ustawą o wykonywaniu posła i senatora, marszałek Sejmu może interweniować tylko, kiedy naruszana jest nietykalność osobista posła albo prezesa NIK (...) albo wtedy kiedy dochodzi do zatrzymania bądź do aresztowania”.

– Taka sytuacja nie miała miejsca, w związku z tym nie mogłam w żaden sposób jako marszałek Sejmu interweniować – podkreśliła Witek.

Marszałek Sejmu odniosła się też do pism, które w sprawie działań prokuratury skierował do niej prezes Banaś. – W pierwszym piśmie było trochę nadużycia. Pan prezes powołał się tam na rzekomą opinię Biura Analiz Sejmowych, która miała wskazywać, że immunitet formalny obejmuje nie tylko osobę, ale też miejsca, w których prowadzone są przeszukania. Otóż BAS takiej opinii nie wydawało – dodała.


Spotkanie marszałek Sejmu z prezesem NIK

NIK o przeszukaniach CBA i kontroli w Prokuraturze Krajowej

Przeszukania CBA w siedzibie NIK nie mają żadnego wpływu na pracę Izby i kontrolerów – poinformował kierownik wydziału prasowego NIK, Zbigniew...

zobacz więcej

„W mojej opinii i opinii BAS nie została naruszona konstytucja”

– Będę dbała o respektowanie immunitetu, gdyby ktoś próbował go złamać, ale w mojej opinii i opinii BAS nie została naruszona konstytucja, immunitet nie chroni pomieszczeń, tylko osobę fizyczną – powiedziała marszałek Sejmu.

Witek dodała, że „z jednej strony Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolować wszystkie podległe instytucje, a z drugiej strony nie obowiązuje u nas doktryna pana posła (Sławomira) Neumanna i nikt nie będzie chroniony jeśli złamał prawo”. – Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, na razie toczy się postępowanie wyłącznie „w sprawie” – zaznaczyła.

– Powiedziałam panu prezesowi i państwu wiceprezesom, że jako marszałek Sejmu będę dbała o respektowanie immunitetu, gdyby ktoś próbował go złamać. Ale w mojej opinii, a także w opinii Biura Analiz Sejmowych – bo poprosiłam w trybie pilnym, po okazaniu się już pierwszego pisma od pana prezesa, o opinię Biura Analiz Sejmowych – ta opinia jest podpisana z datą dzisiejszą, która wskazuje na to, że nie została naruszona konstytucja, czyli że immunitet formalny nie chroni miejsc, pomieszczeń, tylko osobę fizyczną i nie nastąpiło tutaj złamanie konstytucji – powiedziała Witek.


Marszałek Sejmu zaprosiła prezesa NIK na spotkanie

CBA weszło do mieszkania syna Mariana Banasia

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego nad ranem weszli do mieszkania syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Dokonali...

zobacz więcej

Inicjatywa posłów Lewicy

Za niepoważną uznała marszałek Sejmu Elżbieta Witek inicjatywę posłów Lewicy, którzy chcieli uczestniczyć w jej piątkowym spotkaniu z prezesem NIK Marianem Banasiem. Podkreśliła, że to ona była gospodarzem spotkania, a jako marszałek ma ograniczone możliwości ingerowania w sprawy NIK.

Przedstawiciele klubu Lewicy, w tym jego szef Krzysztof Gawkowski, chcieli uczestniczyć w piątkowym spotkaniu marszałek Sejmu z prezesem NIK Marianem Banasiem i jego zastępcami. Elżbieta Witek nie wyraziła jednak na to zgody.

O powodach swej decyzji mówiła na konferencji prasowej po spotkaniu. Przypomniała, że spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.30. – O godz. 11.22 do mojego gabinetu, do moich rąk dotarła informacja, że państwo z Lewicy chcą być obecni na spotkaniu. No proszę państwa, to jest po pierwsze niepoważne, po drugie nie stawia się marszałka Sejmu w takiej sytuacji. Powiedziałam panu przewodniczącemu (Gawkowskiemu – PAP), że po zakończonym spotkaniu oczywiście przekażę opinii publicznej, co czynię niniejszym, czego dotyczyło to spotkanie – powiedziała Witek.

Jak dodała, chciałaby żeby traktowano ją poważnie. – Jestem gospodarzem tego spotkania. Też powiedziałam na spotkaniu z państwem prezesami (NIK), że Najwyższa Izba Kontroli jest wyjątkową instytucją. Wiem, że ona podlega Sejmowi, ale marszałek ma też ograniczone możliwości ingerowania w sprawy związane z Najwyższą Izbą Kontroli – zaznaczyła.

Przyznała, że powołuje, na wniosek i za zgodą obu izb parlamentu, prezesa NIK. – Także opiniuje, za moim pośrednictwem, wiceprezesów, także członków kolegium (NIK), ale nie mogę się wtrącać w działalność wewnętrzną Najwyższej Izby Kontroli. To jest niezależna instytucja, bardzo ważna, konstytucyjny organ, który kieruje się swoimi przepisami i ja tych przepisów będę przestrzegać – zaznaczyła marszałek Sejmu.


Müller: to nie wojna gangów, to standardowe działania prokuratury

Szef NIK Marian Banaś wydał oświadczenie

– Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK – ogłasza Marian Banaś w specjalnym oświadczeniu, które znalazło się na stronie NIK.

zobacz więcej

„Służby mi nie podlegają, nie mam prawa im niczego nakazywać”

– Służby nie podlegają mi, nie mam prawa im niczego nakazywać – podkreślała Elżbieta Witek. Dodała, że prezes NIK poinformował ją, że skorzysta z prawa złożenia zażalenia na działania służb w jego sprawie.

Witek mówiła, że nie wolno jej – jako marszałkowi Sejmu – ingerować w postępowanie służb i że na to zwracała uwagę podczas rozmowy z prezesem NIK, Marianem Banasiem. – Chcę przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z konstytucji, ale także z ustawy o Najwyższej Izby Kontroli i regulaminu Sejmu, który wyraźnie określa, co może marszałek Sejmu. Tego będę bardzo pilnowała – zaznaczyła.

Jak relacjonowała, Marian Banaś mówił, że był zaniepokojony sposobem „przeprowadzenia tej kontroli” i skorzysta z prawa do złożenia zażalenia i złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. – Bo każdy zaniepokojony łamaniem prawa – jeśli tak sądzi -może się zwrócić o interpretację do Trybunału Konstytucyjnego – dodała.

Przypomniała też procedurę, gdyby doszło do postawienia zarzutów szefowi NIK, choć – jak podkreślała – na razie nikt nikomu zarzutów nie postawił.

Dodała, że w środowisku PiS nie ma nikogo, kto byłby chroniony, jeśli łamie prawo. – Ale każdy ma prawo do obrony. Jeśli się okaże, że wszystko jest w porządku, to będziemy się wszyscy z tego tylko cieszyć – stwierdziła.


Agenci CBA przeszukują mieszkania Mariana Banasia

Prokuratura: CBA przeszukało dziś 20 miejsc w sprawie Banasia

Dwudziestu miejsc dotyczyły środowe przeszukania, prowadzone przez CBA dla potrzeb śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w...

zobacz więcej

„Nie widzę podstaw, by zwoływać prezydium Sejmu czy Konwent Seniorów

– Nie widzę podstaw i powodów do tego, by zwoływać posiedzenia prezydium Sejmu czy Konwentu Seniorów w związku z sytuacją wokół szefa NIK Mariana Banasia – oświadczyła Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu była pytana na briefingu w Sejmie o postulaty opozycji: by zwołać posiedzenie Konwentu Seniorów z udziałem Banasia, czego domagała się Lewica, oraz o wniosek ludowców, by w trybie pilnym zwołać komisję ds. kontroli państwowej oraz Prezydium Sejmu, aby uzyskać informacje o tym, co dzieje się w Najwyższej Izbie Kontroli.

– To jest znowu takie robienie wokół tego wielkiego zamieszania. Ja podeszłam do tego bardzo odpowiedzialnie i poważnie jako marszałek Sejmu. Nie robię z tego żadnej hucpy politycznej i nie chcę tego robić – oświadczyła Witek.

Poinformowała, że wpłynęło do niej w czwartek pismo wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (PSL), w którym ludowcy domagali się zwołania prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. – Proszę państwa, czegoś takiego nie zrobię, z jednego powodu: ustalanie porządku Sejmu jest między posiedzeniami; posiedzenie mamy w marcu. Ja nie widzę podstaw i powodów do tego, by zwoływać prezydium Sejmu – oświadczyła.

Dodała, że z kolei sejmowe komisje są niezależnymi organami Sejmu i marszałek Sejmu nie ingeruje w ich działanie. – Jeśli komisja, na wniosek jednej trzeciej albo przewodniczącego czy prezydium, będzie chciała zwołać takie posiedzenie komisji, to jest to jej prawo, a nie moje. Moje tylko wtedy, gdy się okaże, że przewodniczący komisji mimo tego wniosku jednej trzeciej (członków komisji) posiedzenia zwołać nie chce; wtedy dopiero można złożyć wniosek na prezydium Sejmu i można go rozpatrywać – zaznaczyła Witek.


Senacka komisja chce, by szefowie CBA i ABW udzielili ws. Banasia wyjaśnień na piśmie

Agenci CBA przeszukują mieszkania Mariana Banasia

Funkcjonariusze CBA prowadzą przeszukania w mieszkaniach prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Fakt ten potwierdził portalowi tvp.info...

zobacz więcej

Przeszukania funkcjonariuszy CBA

W środę, na zlecenie prokuratury w Białymstoku, funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w 20 miejscach na potrzeby śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia.

Po południu CBA weszło także do siedziby NIK, w tym do gabinetu szefa Izby.

W czwartek szef NIK oświadczył, iż w związku z działaniami Prokuratury Regionalnej w Białymstoku oraz funkcjonariuszy CBA, jakie miały miejsce w siedzibie NIK, oczekuje niezwłocznego spotkania z marszałek Sejmu.

Dodał przy tym, że jako prezes NIK „stanowczo sprzeciwia się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności NIK”. – Niezależność NIK traktuję priorytetowo i będę jej bronić wszystkimi dostępnymi prawnie środkami – podkreślił Banaś.


Terlecki: Myślę, że marszałek Sejmu będzie się interesować, jak funkcjonuje NIK

źródło:
Zobacz więcej