Raport

#FabrykahejtuPO

Koniec „fetyszyzacji opinii biegłych sądowych”. Zwiększy się zakres ich odpowiedzialności

W teorii biegły powinien być pomocnikiem sędziego (fot. PAP/Tytus Żmijewski)

Ministerstwo Sprawiedliwości chce poszerzyć zakres odpowiedzialności biegłych sądowych – pisze „Nasz Dziennik”. Jak informuje gazeta, resort zamierza przygotować ustawę o biegłych sądowych, w której przewiduje m.in. zwiększenie odpowiedzialności ekspertów za opinie przygotowane przez nich na potrzeby postępowań sądowych.

„Kasta”: Prowadził firmę, zniszczono mu sprzęt. A potem nadzieję na sprawiedliwość

W najnowszym wydaniu programu „Kasta” historia pana Roberta ze Skierniewic, który od pięciu lat czeka na sprawiedliwość. Założył firmę, miał...

zobacz więcej

– Planujemy w dużej reformie stworzenie ustawy o biegłych – poinformował gazetę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Dodał, że w tym projekcie przewidziana jest „certyfikacja biegłych; kontrola jakości pracy biegłych, ich powoływania, odwoływania i nadzoru - elektroniczny system kontroli pracy biegłych dostępny dla sądów i stron z informacjami o obciążeniu pracą biegłego, o terminowości sporządzanych przezeń opinii”.

„W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są koncepcyjne prace związane z nowym uregulowaniem statusu i zasad powoływania biegłych, przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia rzeczywistej, merytorycznej weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych, adekwatnego reagowania na przypadki wydawania opinii nierzetelnych bądź nieterminowych oraz monitorowanie jakości wydawanych opinii” – dowiedział się dziennik w zespole prasowym resortu.

Na konieczność takich zmian wskazują prawnicy. Cytowany przez „Nasz Dziennik” radca prawny Lech Obara podkreślił, że opinie biegłych są często przeceniane przez sądy i nieweryfikowane.

– Praktycy polskiego procesu cywilnego nierzadko mówią o »fetyszyzacji opinii biegłych«. W teorii biegły ma być pomocnikiem sędziego, służyć wiedzą specjalną, umożliwiającą mu rozpoznanie okoliczności faktycznych i wydanie sprawiedliwego wyroku – powiedział gazecie prawnik.

źródło:

Zobacz więcej