Raport

#FabrykahejtuPO

„Działanie organów ścigania jest bez precedensu”. Banaś napisał list do marszałek Sejmu

Prezes NIK odniósł się w ten sposób do przeszukań, jakie CBA przeprowadziło w jego mieszkaniach (fot. arch. PAP/Radek Pietruszka)

„Takie działanie organów ścigania jest bez precedensu, bowiem oznacza możliwość naruszenia niezależności konstytucyjnego, naczelnego organu kontroli państwowej” – pisze w liście wysłanym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek Marian Banaś, do którego dotarł portal tvp.info. Prezes NIK odniósł się w ten sposób do przeszukań, jakie CBA przeprowadziło w jego mieszkaniach.

Agenci CBA przeszukują mieszkania Mariana Banasia

Funkcjonariusze CBA prowadzą przeszukania w mieszkaniach prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Fakt ten potwierdził portalowi tvp.info...

zobacz więcej

„Jestem zmuszony poinformować Panią Marszałek o naruszeniu prawa przez organy procesowe prowadzące postępowanie przygotowawcze. W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonując postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej (...), dokonali przeszukania mojego mieszkania, a także mieszkań w których przebywały moja żona i córka oraz pokoju hotelowego, w którym przebywał mój syn. Następnie podjęli próbę przeszukania gabinetu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli mimo oświadczenia, że nie znajdują się tam żadne dokumenty wymienione w postanowieniu Prokuratora” – pisze w liście Banaś.

Jak dodaje, „takie działanie organów ścigania jest bez precedensu bowiem oznacza możliwość naruszenia niezależności konstytucyjnego, naczelnego organu kontroli państwowej”. Prezes NIK wyraził swój stanowczy sprzeciw wobec tych działań. Jak napisał, poinformował funkcjonariuszy CBA o treści opinii Biura Analiz Sejmowych, z której jednoznacznie wynikać miało, że „wobec osoby, której przysługuje immunitet nie wolno podejmować tego rodzaju czynności”.

„Zwracam się też do Pani Marszałek o podjęcie stosownych działań w tej sprawie. Zaznaczam, że nie jest moją intencją utrudnianie postępowania. Wszystkie materiały dowodowe istotne z punktu widzenia śledztwa przekazałem organom ścigania” – pisze Banaś.

Agenci CBA weszli do siedziby NIK

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Najwyższej Izby Kontroli w związku ze śledztwem dotyczącym prezesa Izby Mariana...

zobacz więcej

Szef NIK dodał, że czynności procesowe mają dotyczyć sprawy, która nie jest bezpośrednio związana z działaniem izby. W związku z tym, przeszukanie pomieszczeń instytucji uważa za pozbawione „podstaw faktycznych i prawnych”.

Do listu załączono także zleconą przez Biuro Analiz Sejmowych opinię prawną w przedmiocie oceny dopuszczalności przeszukania lokali zajmowanych przez parlamentarzystę bez uprzedniej zgody izby na uchylenie immunitetu. Wystawił ją w 2014 r. dr hab. Marek Chmaj.

Funkcjonariusze CBA przeszukali dziś mieszkania prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Fakt ten potwierdził portalowi tvp.info rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prok. Paweł Sawoń. Czynności mają związek ze śledztwem prowadzonym przez tę jednostkę, dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK. Chodzi o nieruchomości w Warszawie i Krakowie.

źródło:
Zobacz więcej