Raport

#FabrykahejtuPO

Polska Agencja Ratingowa. Lipka: Wkrótce wniosek do ESMA o rejestrację

W ubiegłym roku Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych odmówił rejestracji polskiej agencji (fot. pixabay.com)

Wniosek o rejestrację Polskiej Agencji Ratingowej w Europejskim Urzędzie Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zostanie złożony w pierwszej połowie roku – powiedział prezes PAR Wojciech Lipka.

Rating po polsku. Wkrótce IAiR powinien zacząć oceniać

Powołany przez giełdę Instytut Analiz i Ratingu dostanie wsparcie od Polskiego Funduszu Rozwoju i Biura Informacji Kredytowej – informuje...

zobacz więcej

– Spodziewałbym się przełomu maja i czerwca, dlatego, że do tego czasu powinien zostać zakończony proces zmian w spółce, w tym wybrany nowy zarząd PAR – zaznaczył. Dodał, że zarząd zostanie wybrany według nowych reguł – w transparentnym, publicznym i otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym, a Rada Nadzorcza podjęła uchwałę wprowadzającą te nowe zasady wyboru.

Na początku lutego w KRS pojawiła się informacja, że Rada Nadzorcza Agencji została rozszerzona o czworo członków niezależnych.

– Rada Nadzorcza nie tylko została rozszerzona, ale także inaczej zostały zbudowane jej kompetencje - zwiększono liczbę jej niezależnych członków i teraz oni mają przewagę liczebną, ale oprócz tego do ich kompetencji zostały przesunięte wszystkie sprawy związane z procesem analitycznym i ratingami – powiedział prezes.

Dodał, że bez zgody niezależnych członków Rady Nadzorczej nie można dokonywać ruchów kadrowych, które mogą mieć wpływ na niezależność agencji ratingowej. – To jest zasadnicza zmiana, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia liczebności grupy niezależnych członków, ale ich naprawdę dużych kompetencji gwarantujących, że proces analityczny będzie przebiegał niezależnie, obiektywnie i że wszystkie funkcje kontroli wewnętrznej: compliance (zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, zaleceniami, czy normami – red.), czy audytu wewnętrznego - będą też wykonywane jak najbardziej prawidłowo – podkreślił.

Akcjonariuszami Polskiej Agencji Ratingowej (po 33 proc. udziałów) są: Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej. Lipka powiedział, że Agencję mogą czekać „zmiany na poziomie właścicielskim”, bo jak zaznaczył, „ESMA także patrzy na koncentrację kapitału, w tym szczególnie na jego posiadanie przez Skarb Państwa”.

S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski. Moody's nie opublikowała raportu

Agencja ratingowa S&P ogłosiła w piątek decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A–/A–2 odpowiednio dla długo– i krótkoterminowych...

zobacz więcej

– Jesteśmy w dialogu z ESMA, mamy przygotowane pewne scenariusze zmian właścicielskich, analizowane wstępnie przez akcjonariuszy, natomiast ostateczne decyzje w tym zakresie będą zapadały najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca, dlatego, że ESMA zapowiedziała, że zatwierdzi i udostępni wytyczne w zakresie relacji właścicielskich w agencjach ratingowych – zaznaczył prezes PAR.

– Jednym z możliwych scenariuszy jest zmiana struktury właścicielskiej, rozwodnienie praw właścicielskich Skarbu Państwa i wprowadzenie akcjonariuszy prywatnych. To najbardziej oczywisty scenariusz, ale nie są też wykluczone pewne rozwiązania +wehikułowe+, w których właściciele wyzbywają się praw korporacyjnych, przekazując swoje akcje do tzw. ślepego portfela. Oznacza to, że prawa właścicielskie wykonuje zarządzający tym portfelem, natomiast właściciel, który przekazał te akcje zachowuje prawa ekonomiczne - m.in. prawa do dywidendy, ale nie wykonuje swoich praw korporacyjnych, a więc np. nie wpływa na kształt władz spółki – powiedział Lipka.

Jak wytłumaczył prezes PAR, Agencja ma porządkować polski rynek pod względem ryzyka kredytowego inwestycji w papiery dłużne.

– W Polsce rynek obligacji, w tym obligacji korporacyjnych, jest dość specyficzny, dlatego, że dużą grupę inwestorów stanowią osoby fizyczne - jest to grupa, która jest szczególnie narażona na ryzyko niewłaściwej oceny, czy braku możliwości oceny inwestycji, czy jest ona bezpieczna, czy nie – powiedział. Dodał, że efektem upowszechnienia ratingów powinno być uporządkowanie rynku obligacji „od strony marż płaconych przez inwestorów”.

Pod koniec lipca 2019 r. Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) odmówił wpisania Polskiej Agencji Ratingowej na listę instytucji uprawnionych do wydawania ocen wiarygodności kredytowej. Prezes Polskiej Agencji Ratingowej podkreślał wtedy, że PAR nie wycofuje się ze starań o rejestrację w ESMA.

źródło:

Zobacz więcej