RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Jan Olszewski „przez całe życie walczył o wolną i naprawdę demokratyczną Polskę”

– Jan Olszewski to była wyjątkowa postać, jedna z najwybitniejszych w historii współczesnej Polski. Człowiek wyjątkowy, który kierował się w swoim życiu jedna myślą, walki o wolną i naprawdę niepodległą Polskę – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas uroczystości nadania imienia Jana Olszewskiego sali nr 511 w budynku U Kancelarii Sejmu oraz odsłonięcia popiersia byłego premiera.

Prezydent Duda otrzymał honorowe obywatelstwo Zakliczyna

zobacz więcej

Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia sztandaru Sejmu i odegrania hymnu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz, członkowie rządu i parlamentu oraz zaproszeni przedstawiciele rodziny Jana Olszewskiego.

Życie Jana Olszewskiego „przypadło na bardzo trudne czasy II wojny światowej, na zryw powstańczy w czasie Powstania Warszawskiego, ale także na terror stalinowski i komunistyczny” – przypomniała marszałek Sejmu.

– Jan Olszewski nie poddawał się, był tym, który czynnie walczył o te wartości, którym był wierny przez całe życie. A w tamtej Polsce, Polsce komunistycznej nie łatwo było żyć z wartościami chrześcijańskimi, które przyświecały Janowi Olszewskiemu, z takim poczuciem prawdziwego patriotyzmu, a także z poszanowaniem prawdy i sprawiedliwości – podkreśliła Elżbieta Witek.


Premier złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą Jana Olszewskiego

Jak dodała, b. premier uważał, że „krytyka, wolne słowo mogą być znakomitą i skuteczną bronią w walce z systemem opresyjnym ale nie został dziennikarzem”. – Został prawnikiem, adwokatem i wtedy kiedy innym zabrakło odwagi, on miał tę odwagę i często stawał na sali sądowej by bronić tych, którzy byli w komunistycznym podziemiu oskarżani , a potem stawali przed sądami – przypomniała. Marszałek Sejmu podkreśliła, że „on się nie bał, był wierny tym ideom, które były mu wpojone od najmłodszych lat”.

Elżbieta Witek wspomniała, że Jan Olszewski był Kawalerem Orderu Orła Białego za całe swoje życie, „ale był także premierem rządu powołanego przez pierwszy naprawdę demokratycznie wybrany polski Sejm”. – Myślał przez całe swoje dorosłe życie, ale także do ostatnich chwil swojego życia, o Polsce. Jej poświecił najlepsze lata swojego życia i po 1989 roku bardzo często mówił, że Polska wolna i suwerenna to jest niezmienna wartość, która trzeba szanować i o którą trzeba ciągle zabiegać – podkreśliła.

Macierewicz: Dorobek rządu Jana Olszewskiego sprawił, że przełamana została kontynuacja PRL-bis

W uroczystości odsłonięcia popiersia wzięła udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także premier Mateusz Morawiecki i ministrowie jego rządu oraz wicemarszałkowie: Małgorzata Kidawa-Błońska i Włodzimierz Czarzasty, byli ministrowie rządu Jana Olszewskiego, w tym szef MSWiA w latach 1991-1992 Antoni Macierewicz.

Marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz powiedział, że Jan Olszewski przejdzie do historii dlatego, że utworzył pierwszy niekomunistyczny rząd i zaczął realizować prawdziwie niepodległościową politykę.

– Dorobek tego rządu sprawił, że została położona bariera temu wszystkiemu, co stworzył rząd „grubej kreski”, temu wszystkiemu, co wynikało z okrągłego stołu, została przełamana cała ta straszliwa tendencja kontynuacji PRL-bis. To jest wielki dorobek Jana Olszewskiego – podkreślił Macierewicz.

Antoni Macierewicz przypomniał, że Jan Olszewski był obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL, a za swoją pracę nie brał pieniędzy. Podkreślił, że traktował to jako służbę ludziom i Polsce.

Marszałek senior podkreślił, że Jan Olszewski był pełnomocnikiem rodziny księdza Jerzego Popiełuszki i rodziny księdza Stefana Niedzielaka. – Był jednym z inicjatorów tego wielkiego muru pamięci narodowej, który na warszawskich Powązkach wraz z księdzem Niedzielakiem i Wojciechem Ziembińskim, wzniósł na pamięć ofiar ludobójstwa katyńskiego – dodał. Antoni Macierewicz przypomniał także, że Jan Olszewski był jednym z inicjatorów Muzeum Katyńskiego.

Marszałek senior Sejmu nawiązywał również do przemówienie Jana Olszewskiego z czerwca 1992 r. przed głosowaniem nad odwołaniem jego rządu.

– Dobrze, żeby w tej sali, w której posłowie RP będą głosowali nad fundamentalnymi sprawami naszego narodu, będą rozstrzygali kształt naszego życia, będą decydowali, czyja będzie Polska, pamiętali o tym, że prędzej czy później wyjdą na ulice i będą musieli spojrzeć ludziom prosto w oczy tak, jak mógł to robić Jan Olszewski – dodał Macierewicz.

Decyzja o uhonorowaniu Jana Olszewskiego

Koncepcja uhonorowania śp. premiera Jana Olszewskiego w przestrzeni parlamentarnej zainicjowana została w VIII kadencji Sejmu. 22 listopada 2019 r. Prezydium Sejmu podjęło uchwałę w sprawie nadania sali nr 511 w budynku U Kancelarii Sejmu imienia „Prezesa Rady Ministrów powołanego przez pierwszy w pełni demokratycznie wybrany Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”.

Autorem odsłoniętego popiersia Jana Olszewskiego jest prof. dr. hab. Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rzeźba została odlana w brązie, a następnie umieszczona na kamiennym cokole.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 r., w wieku 88 lat. Był Prezesem Rady Ministrów w latach 1991 - 1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.


Uroczystość odsłonięcia popiersia i nadania sali 511 w Sejmie imienia Jana Olszewskiego

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej