RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Prezydent: Powrót Polski nad morze to jedno z wydarzeń, które ukształtowały Polskę

– Powrót Polski nad morze należał do najważniejszych wydarzeń, które Polskę ukształtowały i budowały naszą historię – powiedział prezydent Andrzej Duda w Pucku (Pomorskie) w poniedziałek podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem.

100 lat temu odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Uroczystości z udziałem prezydenta

100 lat temu, 10 lutego 1920 r., w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny z morzem, zorganizowane dla uczczenia włączenia Pomorza w granice...

zobacz więcej

Podczas wystąpienia prezydent zwrócił uwagę, że „to dzień zupełnie wyjątkowy, takich zaledwie kilka mamy w tym okresie, kiedy obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Wskazywał, że obok „tamtego” 11 listopada do tych najważniejszych wydarzeń, które „Polskę ukształtowały i budowały naszą historię”, należały: Powstanie Wielkopolskie, powstania śląskie, a także powrót Polski nad morze.

Jak dodał, do tych wydarzeń należała też wojna polsko-bolszewicka i wielka bitwa warszawska. Prezydent podkreślił, że odzyskanie przez Polskę Górnego Śląska zakończyło proces kształtowania granic Rzeczypospolitej i „Polska mogła się dalej spokojnie rozwijać, choć tylko przez 20 lat”.

W ocenie Andrzeja Dudy, powrót Polski nad morze był najważniejszym wydarzeniem – jeśli chodzi o odbudowę polskiego państwa w znaczeniu gospodarczym.

– Dlatego, że fundamentem tej nowo kształtującej się Polski była Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła nad Bałtyk. I potem dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu. Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, dla naszych marynarzy, także dla naszej marynarki wojennej – mówił prezydent.

W uroczystości udział wziął m.in. szef MON Mariusz Błaszczak.


Mija 100 lat od zaślubin Polski z morzem. Uroczystości z udziałem prezydenta

100-lecie zaślubin Polski z morzem. Program rekonstrukcji historycznej w Pucku

100 lat temu nad Zatoką Pucką gen. Józef Haller dokonał symbolicznego przejęcia morza. Uroczyste obchody tej rocznicy odbędą się właśnie w Pucku....

zobacz więcej

„Kłaniam się Pomorzu, ludziom tej ziemi, którzy o polskość tutaj walczyli”

– Chce pokłonić się Pomorzu, Kaszubom, ludziom tej ziemi, pokoleniom i grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli – powiedział prezydent Andrzej Duda.


– To, co potem nastąpiło – cierpienie obozu koncentracyjnego Stutthof, śmierć tysięcy Kaszubów w Piaśnicy za Polskę, za polskość, za to, że ją tutaj przywrócili i budowali, że przy niej przetrwali i starali się ją odzyskać – jest najlepszym świadectwem, jakimi synami Rzeczpospolitej i jakimi synami i córkami tej ziemi państwo jesteście – mówił prezydent.

– Chce pokłonić się Pomorzu, Kaszubom, ludziom tej ziemi, pokoleniom i grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli – mówił prezydent.

– Bóg wam zapłać za waszą służbę, za waszą niezłomną wierność Pomorzu, Polsce, Bałtykowi; za to wszystko, dzięki czemu możemy być także tu dzisiaj, razem stać na polskim wybrzeżu, nad Zatoką Pucką, patrząc na wody zatoki i wody Bałtyku, tego małego i wielkiego morza i być razem z wami, trzymając się za ręce mówić: +Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy+. Szczęść wam Boże, Kaszubi – powiedział Andrzej Duda.

Po zakończeniu przemówienia prezydenta śmigłowiec Marynarki Wojennej zrzucił symbolicznie wiązankę kwiatów w setną rocznicę zaślubin Polski z morzem.

Symboliczny akt powrotu naszego kraju nad Bałtyk

10 lutego 1920 r. w Pucku generał broni Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego, wrzucił do morza jeden z dwóch platynowych pierścieni, podarowanych przez polskich gdańszczan. Był to symboliczny akt powrotu naszego kraju nad Bałtyk.

II Rzeczpospolita odzyskała dostęp do Bałtyku na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. Wcześniej straciliśmy go w wyniku rozbiorów.

Uroczystości rozpoczęły się rano na placu przed kościołem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie prezydent Andrzej Duda odsłonił tablicę upamiętniającą 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do macierzy.

Kwadrans później na rogu ulic 1 maja i Stary Rynek Andrzej Duda złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Pucka wywiezionych i pomordowanych przez Niemców w lasach piaśnickich w 1939 r.

Następnie na Starym Rynku prezydent wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Antoniemu Miotkemu (1869-1923) współorganizatorowi zaślubin Polski z Bałtykiem w 1920 r., członkowi władz Pucka, polskiemu działaczowi niepodległościowemu, społecznemu i kulturalnemu.

Potem w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Po nabożeństwie jego uczestnicy w asyście kompanii reprezentacyjnej i orkiestry Marynarki Wojennej przeszli do portu rybackiego w Pucku, gdzie odbył się akt odnowienia zaślubin Polski z morzem.
„Szum Bałtyku – to najpiękniejszy hymn naszej państwowości”

Uroczystości we Władysławowie i Wejherowie

Po uroczystościach w Pucku Andrzej Duda we Władysławowie, na placu przed pomnikiem gen. Józefa Hallera, spotka się z mieszkańcami. Potem prezydent złoży wieniec przed pomnikiem Antoniego Abrahama (1869-1923), propagatora polskości Pomorza, zwanego „królem Kaszubów”.

Na zakończenie swojego pobytu w Pomorskiem związanego ze 100-leciem Zaślubin Polski z Morzem Prezydent pojedzie do Wejherowa. Tam na Placu Jakuba Wejhera zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, a w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej Andrzej Duda odsłonitablicę poświęconą inkorporacji Pomorza Gdańskiego do Polski.

Ostatnim punktem wizyty Prezydenta w Wejherowie będzie udział w uroczystym koncercie w Filharmonii Kaszubskiej. Prezydentowi będzie towarzyszyć małżonka Agata Kornhauser-Duda.


100-lecie zaślubin Polski z morzem. Obchody na Pomorzu


Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej