Raport

Epidemia koronawirusa

Jest porozumienie ws. zwalczania nielegalnego wywozu i przywozu zabytków

"Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci w Muzeum Narodowym w Krakowie (fot. arch.PAP/Jacek Bednarczyk)

Porozumienie ws. zwalczania nielegalnego wywozu i przywozu z zagranicy zabytków podpisali: wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński, szef KAS nadinsp. Piotr Walczak, I z-ca komendanta głównego policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Funkcjonariusze KAS udaremnili wywóz zabytkowego obrazu do USA

Mazowieccy funkcjonariusze KAS udaremnili na Lotnisku Chopina wywóz do USA obrazu autorstwa amerykańskiej malarki Charmion von Wiegand, urodzonej...

zobacz więcej

Porozumienie, które podpisano w Warszawie, dotyczy m.in. wprowadzenia systemu elektronicznej rejestracji pozwoleń na stały i czasowy wywóz zabytków za granicę – VINCI II. Dzięki niemu organy ścigania – Policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna oraz służby konserwatorskie - będą miały zapewniony stały dostęp do informacji na temat wywożonych dóbr kultury.

Wicepremier Gliński ocenił, że podpisanie takiego porozumienia to jest „rodzaj święta”. – To jest kolejny krok w tym procesie odzyskiwania dzieł sztuki, tworzenia ram dla funkcjonowania obrotu także zabytkami i dziełami sztuki. To wszystko musi być zgodne z prawem dla dobra publicznego – mówił minister kultury.

Szef MKiDN złożył także wszystkim obecnym na uroczystości „wyrazy najwyższego uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz ochrony zabytków”.

Zaapelował także do tych wszystkich, którzy „próbują działać poza prawem, czy wręcz w sposób nielegalny”.

– My chcemy współpracować ze społecznikami, z ruchem poszukiwaczy, jesteśmy otwarci na tę współpracę, natomiast nie będzie żadnej taryfy ulgowej wobec łamania prawa – podkreślił Gliński.

Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt zabytkowych ikon

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli pojazdów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce udaremnili przemyt trzech...

zobacz więcej

Jak mówił, „to są zbyt poważne rzeczy, to jest polski dorobek, polskiej historii, to jest polska kultura”. Zaznaczył, że „nie możemy sobie pozwalać na to, żeby te rzeczy był traktowane w sposób niezgodny z prawem”.

Wicepremier Gliński wskazał, że skuteczność pracy policjantów, straży granicznej, celników, administracji skarbowej, historyków sztuki, muzealników, konserwatorów jest „dla dobra polskiej kultury coraz lepsza”.

–  My mamy system, który funkcjonuje z tego możemy być dumni, ten system jest coraz bardziej doskonalony, ten system ma narzędzia informacyjne, dzisiaj mówimy o VINCI II, czyli o narzędziu informacyjnym, które informuje o tym, jak wygląda kwestia legalności wywozu, jakie są pozwolenia wydawane, to ułatwia pracę. (...) Ale także mamy bazę danych strat wojennych – wymieniał wicepremier Gliński.

Chcąc usprawnić system ochrony zabytków ruchomych w Polsce, a także zapewnić bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa opracowało narzędzie, dzięki któremu możliwe będzie prowadzenie elektronicznej rejestracji wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń na stały i czasowy wywóz zabytków za granicę, czyli system VINCI II.

Na mocy porozumienia dostęp do systemu będą miały organy ścigania tj. Krajowa Administracja Skarbowa, Policja i Straż Graniczna. Nowy system wymiany informacji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu dziełami sztuki w Polsce oraz sprawi, że służby mundurowe będą mogły szybko i sprawnie zidentyfikować zabytek przy próbie jego nielegalnego wywozu za granicę.

 

źródło:

Zobacz więcej