RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Krzyż musi być chroniony. Prokurator Generalny kwestionuje wyrok sądu

Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej kwestionuje wyrok sądu w sprawie nauczycielki, która zdjęła krzyż w szkole (fot. arch.PAP/ Darek Delmanowicz)

Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej kwestionuje wyrok sądu w sprawie nauczycielki, która zdjęła krzyż w szkole – podaje „Nasz Dziennik”. Jak podaje gazeta, Zbigniew Ziobro domaga się uchylenia w całości wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz orzeczenia przez SN „co do istoty sprawy”.

Nycz: Krzyż w Sejmie powinien pozostać

Według metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza wiszący w sali plenarnej Sejmu krzyż powinien pozostać na swoim miejscu. Jego zdaniem...

zobacz więcej

Zarzuca w niej wyrokowi narzucenie zasad prawa, „w szczególności wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego zasady sprawiedliwości proceduralnej”.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej informuje, że przejawem tego naruszenia było w szczególności błędne zastosowanie przepisu Kodeksu pracy do stanu faktycznego sprawy, niedostateczne wyjaśnienie, na czym polega w rozpoznawalnej sprawie dyskryminacja powódki ze względu na jej światopogląd i związane z tym molestowanie.

„Nasz Dziennik” przypomina zachowanie Grażyny Juszczyk, byłej nauczycielki w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, która w 2013 r. dwukrotnie zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim. Juszczyk pozwała dyrektorkę szkoły o „dyskryminację, moralne molestowanie i organizowanie działania nauczycieli szykanujące i dyskryminujące”. Wygrała proces przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu.

Jak podaje gazeta, prawnicy jednak wykazali, że symbole religijne prezentowane publicznie nie naruszają dóbr osobistych osób niewierzących i bezwyznaniowych.

Mec. dr Paweł Bała mówi dziennikowi, że w orzeczeniu zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i sądów polskich, jednoznacznie wskazuje się, że publiczna ekspozycja symboli religijnych nie stanowi naruszenia dóbr osób niebędących wyznawcami określonej religii.

– Poza tym najwyższy akt prawny w hierarchii źródeł prawa, Konstytucja RP z 1997 r., w preambule wprost wskazuje na chrześcijańskie dziedzictwo Narodu Polskiego. (...) – dodaje.

źródło:

Zobacz więcej