Raport

Epidemia koronawirusa

Powstanie Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Prezesem będzie prof. Żaryn

Powstanie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – zapowiedział na konferencji prasowej minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Nowa instytucja powstanie w tym miesiącu. Na jej czele stanie prof. Jan Żaryn, w ubiegłej kadencji senator RP.

Pociąg z Paderewskim, jak w 1918 roku, zatrzymał się w Poznaniu

Tłumy poznaniaków uczestniczyły w czwartek w inscenizacji przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego. Podobnie jak 101 lat temu polityk i kompozytor...

zobacz więcej

– Mam zaszczyt ogłosić wolę, zamiar powołania, w tym miesiącu będzie to formalnie sfinalizowane, nowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – ogłosił w siedzibie MKiDN wicepremier Gliński.

Podkreślił, że powołanie tej instytucji wpisuje się w dotychczasowe działania MKiDN, polegające na wypełnianiu „białych plam” polskiej pamięci.

– Potrzebujemy płaszczyzny debaty uczciwej, debaty opartej o argumenty racjonalne, argumenty naukowe w wielu różnych obszarach i także w obszarze dziedzictwa narodowego, myśli narodowej – wskazał szef resortu kultury.

Minister kultury przypomniał, że działanie obu patronów Instytutu – Dmowskiego i Paderewskiego – „doprowadziło do tego, że w owym czasie różne nurty mogły współpracować, w różnych miejscach i działaniach”, a także, że to ich podpisy figurują pod Traktatem Wersalskim.

– Warto w związku z tym powołać Instytut, który łączy te dwie postaci także, dlatego że obie są w jakimś sensie zapomniane, Paderewski i Dmowski, zwłaszcza w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości, byli przypominani, natomiast gdybyśmy głębiej poszperali, gdybyśmy nie mówili stereotypami i kalkami, okazuje się, że ten duet jest znacznie bardziej ciekawy niż mówią to powierzchowne dywagacje. Na pewno obaj zasługują na to, żeby państwo polskie zaopiekowało się dziedzictwem ich i dziedzictwem wielu innych ludzi, którzy mieszczą się w tym nurcie – od narodowego po chrześcijańską demokrację – zaznaczył.

80 lat temu zmarł Roman Dmowski

80 lat temu, 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie koło Łomży zmarł po długiej chorobie Roman Dmowski – przywódca obozu narodowego, główny ideolog...

zobacz więcej

Gliński poinformował, że dyrektorem nowego Instytutu będzie historyk, prof. Jan Żaryn. Planowany budżet określił na ok. 1,5 mln, „więc to jest mała jednostka, ale oczywiście są perspektywy rozwojowe”. Nie wykluczył przekształcenia w przyszłości Instytutu „w rodzaj instytucji muzealnej”.

Prof. Żaryn ocenił, że „istnieją bardzo silne i tkwiące wśród Polaków kalki nierozumienia” dorobku obozu narodowego i obozu katolicyzmu społecznego.

– To jest dorobek potwornie zafałszowany w wielu aspektach, który wart jest w związku z tym takiego wnikliwego przełożenia także na współczesność, bo z tego dorobku tych wielkich, wspaniałych postaci polskich może wyrastać przyszła, wspaniała Polska w nowych, młodych pokoleniach – podkreślił.

Dodał, że Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej będzie „w dużej mierze edukacyjny, na bazie rozpoznania naukowego, z narzędziami, które są w zestawie narzędzi instytutów kultury, ale wymiar taki podstawowy czy też cel to edukacja”.

Prof. Żaryn: Reparacje od Niemiec uchroniłyby Europę przed powtórką z historii

Przy okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prof. Jan Żaryn zabrał w rozmowie z portalem tvp.info głos na temat reparacji wojennych od...

zobacz więcej

– Chcielibyśmy bardzo, jako przyszli pracownicy tego instytutu, żeby szczególnie młode pokolenie rozpoznało to wspaniałe dziedzictwo, ten wspaniały dorobek narodowo-chrześcijański i żeby uznało młode pokolenie, że to jest przyszłość Polski – zaznaczył.

Zapowiedział, że pierwszym celem, który Instytut chce zrealizować jest „stworzenie polskiego słownika biograficznego z jednej strony działaczy obozu narodowego, z drugiej strony działaczy katolicyzmu społecznego”. – Takiego słownika, który byłby niewątpliwie ważnym osiągnięciem naukowym, ale także w jakieś mierze edukacyjnym – wyjaśnił.

Przekazał, że Instytut będzie prowadził także badania naukowe, działania wystawiennicze, edukacyjne, cykle spotkań. – Plan na ten rok zakłada dwadzieścia kilka takich wydarzeń – dodał.

MKiDN poinformowało, że Instytut będzie się zajmował realizacją polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa polskiej myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli konserwatywnej, chrześcijańsko-demokratycznej i narodowej. Jego celem będzie również tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie polskiej myśli politycznej oraz jej dalsze upowszechnianie.

Spór o oryginalne tablice z 21 sierpniowymi postulatami

Niedopuszczalne jest blokowanie przez Europejskie Centrum Solidarności i władze Gdańska starań Solidarności o przeniesienie tablic z 21 postulatami...

zobacz więcej

„Swoje zadania Instytut ma realizować m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej, organizowanie wystaw, konferencji, a także realizację programów edukacyjnych czy stypendialnych. Instytut będzie też współpracował z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym polonijnymi, oraz organizacjami pozarządowymi” – napisano.

Jak podano w komunikacie, „fundamentem dziedzictwa obu patronów Instytutu stała się wielopokoleniowa walka narodu o odzyskanie niepodległości”.

„Zakończona została sukcesem przy znacznym udziale tej części przedstawicieli pokolenia niepokornych, którzy zainicjowali nowy etap zmagań o budowę nowoczesnego narodu polskiego na ziemiach polskich, sięgając do warstw ludowych i przeciwstawiając się z jednej strony germanizacji, z drugiej – rusyfikacji. Odnaleźli się najpierw w Lidze Polskiej, założonej przez emigrantów z powstania styczniowego na czele z Zygmuntem Miłkowskim, a potem kontynuowali pracę na rzecz unarodowienia Polaków w trójzaborowej i wszechstanowej organizacji pod nazwą Liga Narodowa. To z niej właśnie i licznych organizacji jej podległych wyrosło pierwsze i kolejne pokolenia polskich narodowców i chadeków, a także kapłanów reprezentujących uniwersalny katolicyzm społeczny, z których największym stał się Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński” – zwrócono uwagę.

Jan Żaryn to profesor nauk humanistycznych, historyk, wieloletni wykładowca akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wcześniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel historii w warszawskich szkołach średnich, były pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie m.in. pełnił funkcję dyrektora Biura Edukacji Publicznej, od lat zaangażowany w obywatelskie ruchy działające na rzecz upamiętniania historii, członek władz szeregu organizacji i inicjatyw pozarządowych, od 2013 r. redaktor naczelny miesięcznika „wSieci Historii”, autor kilkunastu książek i niezliczonej liczby artykułów publikowanych w szeregu czasopism.

Specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski, a szczególnie zajmuje się historią Kościoła katolickiego w XX wieku, dziejami obozu narodowego i chadeckiego, polityczną emigracją po 1945 r., oraz stosunkami polsko-żydowskimi w XX wieku. W 2009 r. za „wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski” został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany także m.in. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Były senator RP.

źródło:

Zobacz więcej