RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Sędzia Zaradkiewicz: Uchwała trzech izb SN aktem „schizmy prawnej”

Jak napisał sędzia Zaradkiewicz, obrony niezależności sądów nie osiąga się poprzez podważanie statusu innych sędziów (fot. PAP/Rafał Guz)

Na stronach Sądu Najwyższego opublikowano w czwartek uzasadnienie pisemne pytań do TSUE ws. sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL. „Uchwałę trzech Izb SN sprzed tygodnia należy ocenić jako akt »schizmy prawnej«” – napisał w nim sędzia Kamil Zaradkiewicz.

Wiceminister sprawiedliwości: Zatrzymać to się mogą sędziowie

Środowisko sędziowskie chce wywrócić cały system prawny – mówi czwartkowej „Rzeczpospolitej” Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

zobacz więcej

„Skutki prawne uchwały z 23 stycznia 2020 r. w odniesieniu do statusu sędziów Sądu Najwyższego pozostają w rażącej sprzeczności z fundamentalnymi zasadami Konstytucji RP” – zaznaczono w uzasadnieniu.

Izba Cywilna SN 18 grudnia ub.r. przekazała pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące niezawisłości i bezstronności sądu, w którym zasiada sędzia powołany jeszcze przez Radę Państwa PRL lub poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Pytania sformułowano wówczas na posiedzeniu w składzie jednoosobowym sędziego Zaradkiewicza.

W czwartek opublikowano obszerne pisemne uzasadnienie tych pytań. Jednocześnie w uzasadnieniu tym zawarty został fragment zatytułowany: „Uwagi uzupełniające w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.”.

Chodzi o podjętą tydzień temu uchwałę trzech Izb SN – Karnej, Cywilnej i Pracy. Dotyczyła ona udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS. Wcześniej SN wyłączył z posiedzenia trzech izb siedmioro sędziów Izby Cywilnej SN, w tym sędziego Zaradkiewicza. Tych siedmioro sędziów wyłonił bowiem obecny skład KRS.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez trzy izby SN, nienależyta obsada SN, sądu powszechnego i wojskowego jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie.

W sądzie powszechnym lub wojskowym – zgodnie z uchwałą – nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecny skład KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN; uchwała ma zastosowanie bez względu na datę ich wydania.

TK rozpatrzy wniosek marszałek Sejmu. Znamy datę

25 lutego Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym....

zobacz więcej

„Tym samym skład połączonych Izb Sądu Najwyższego dokonał obejścia konstytucyjnego zakazu usuwania sędziego z urzędu, jednocześnie godząc w istotę niezawisłości sędziowskiej” - głosi uzasadnienie sędziego Zaradkiewicza w odniesieniu do tej uchwały.

Jak w nim dodano, „nie budzi wątpliwości, iż uchwała z 23 stycznia br. narusza konstytucyjną zasadę legalizmu, a także wywodzoną z Konstytucji RP zasadę domniemania konstytucyjności prawa, bowiem co najmniej pośrednio podważa hierarchiczną zgodność z Konstytucją RP ustawy z grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS”.

„W świetle powyższych ustaleń uchwałę z 23 stycznia 2020 r. należy ocenić jako kolejny akt »schizmy prawnej«, o której mowa w opinii Komisji Weneckiej Rady Europy” – podkreślono w uzasadnieniu. Jak w nim dodano, uchwała ta „nie może skutkować związaniem Sądu Najwyższego w niniejszym składzie”.

„Nakazem podstawowym dla każdego sędziego jest obrona niezależności sądów bez względu na źródła zagrożenia, czego nie osiąga się poprzez podważanie statusu, czy inwestytury innych sędziów” – czytamy.

W ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała zaś do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a SN. Z kolei zgodnie z opublikowanym w środę postanowieniem TK z wtorku do czasu rozstrzygnięcia tego wniosku wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych Izb SN z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania.

Jednocześnie – w związku z wnioskiem marszałek Sejmu – TK wstrzymał czasowo możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym, m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.

źródło:
Zobacz więcej