Raport

Epidemia koronawirusa

„Ważny fakt wobec próby stworzenia anarchii prawnej w sądach”. Ziobro o orzeczeniu TK

– Jest to działanie wiążące, powszechnie obowiązujące, nie tylko wszystkie strony sporu, ale też i wszystkie sądy w naszym kraju. (…) To ważny fakt wobec próby stworzenia pewnego chaosu i galimatiasu czy anarchii prawnej w polskim sądownictwie – powiedział w trakcie konferencji prasowej Zbigniew Ziobro, komentując dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Minister sprawiedliwości odniósł się też do wczorajszej propozycji kompromisu w sprawie wyłaniania sędziów, jaki zaproponował w trakcie rozmowy z wiceszefową KE Vierą Jourovą.

„Polski rząd nigdy się nie zgodzi na wprowadzenie segregacji państw UE”

Polski rząd nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie segregacji państw Unii Europejskiej. Nie może być tak, że w jednych państwach Komisja Europejska...

zobacz więcej

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do dzisiejszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił, decyzja TK wstrzymuje uchwałę Sądu Najwyższego. Ziobro mówił, że postanowienie obowiązuje wszystkie sądy.

– Jest to działanie wiążące, powszechnie obowiązujące nie tylko wszystkie strony sporu, ale też i wszystkie sądy w naszym kraju. Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez TK uchwała trzech izb SN nie może skutkować żadnymi konsekwencjami, co bezsprzecznie wynika z decyzji TK – mówił.

– To ważny fakt wobec próby stworzenia pewnego chaosu i galimatiasu czy anarchii prawnej w polskim sądownictwie; wobec wyrażanych przez organy państwa i przedstawicieli instytucji państwa odmiennych opinii co do nowej sytuacji prawnej, która miałaby nastąpić, lub zdaniem innych wypowiadających się nie powodowała skutków prawnych – ocenił Ziobro.

Minister odniósł się też do wczorajszej propozycji kompromisu w sprawie wyłaniania sędziów, jaki wczoraj zaproponował w trakcie rozmowy z wiceszefową KE Vierą Jourovą.

Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ws. uchwał Sądu Najwyższego

Trybunał Konstytucyjny postanowił do czasu rozstrzygnięcia sprawy (sygn. Kpt 1/20) wstrzymać wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do...

zobacz więcej

– Złożyłem propozycję, że jeżeli Komisja Europejska chciałaby zaangażować się w rozwiązanie sporu w Polsce, to jako minister sprawiedliwości widzę możliwość znalezienia dobrego rozwiązania, które powinno być satysfakcjonujące dla wszystkich stron, mianowicie przeniesienia niemieckiego modelu powoływania sędziów. W Niemczech sędziowie powoływani są wyłącznie przez czynniki polityczne, czyli czynniki demokratyczne. W połowie przez przedstawicieli parlamentu, w drugiej połowie przez przedstawicieli władzy wykonawczej – mówił Ziobro.

– Chyba nikt, a już nie sądzę, by była to Komisja Europejska, zdecydował się postawić zarzut, że niemieckie rozwiązania są sprzeczne z prawem europejskim. Chyba, że KE zmieni zdanie i rozpocznie procedurę w sprawie podejrzenia naruszenia praworządności wobec Niemiec, największego kraju UE. Komisja tego nie zrobi, a przez całe lata nie podejmowała w tej sprawie żadnych działań, nie miała wątpliwości, że czysto demokratyczna procedura powoływania sędziów w Niemczech nie jest sprzeczna z prawem europejskim; to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by wprowadzić ją w Polsce – dodał.

Ziobro publicznie zobowiązał się, że będzie „przekonywać wszystkich uczestników sporu w Polsce, że warto taki model wprowadzić, bo on idzie jeszcze dalej niż myśmy w Polsce przyjęli. W dobrym kierunku, mianowicie pozbawia bezpośrednio władczego udziału środowisko sędziowskie w sprawie decydowania o tym, kto w przyszłości będzie sędzią, poza uprawnieniami o charakterze opiniodawczym, które jestem skłonny zachować i jestem zwolennikiem takiego rozwiązania”.

źródło:
Zobacz więcej