RAPORT

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę

Pamięć o Auschwitz jest ważna dla większości Polaków

Z badań wynika, że Polacy są podzieleni w kwestii symboliki Auschwitz (fot. REUTERS/Kacper Pempel)
Z badań wynika, że Polacy są podzieleni w kwestii symboliki Auschwitz (fot. REUTERS/Kacper Pempel)

Pamięć o obozie Auschwitz jest osobiście ważna lub bardzo ważna dla 94 proc. Polaków – wynika z badań przeprowadzonych przez instytut Kantar na zlecenie prof. Marka Kuci z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biskupi Europy: Głośny sprzeciw wobec antysemityzmowi i manipulacji prawdą

Rocznica 75 lat, które upływają od wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, w duchu słów papieża Franciszka zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec...

zobacz więcej

„Prawie wszyscy badani – 94 proc. – zadeklarowali, że pamięć o obozie Auschwitz (określanym przez nich często jako »Oświęcim«) jest dla nich osobiście bardzo ważna lub ważna” — przekazał w komunikacie prof. Kucia, kierownik projektu badawczego „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach”.

Blisko jedna trzecia badanych – 28,7 proc. – wskazała Auschwitz/Oświęcim jako najważniejsze wydarzenie w historii Polski w czasie II wojny światowej. Podobny odsetek (29,2 proc.) określił tak samo agresję niemiecką na Polskę 1 września 1939 r.

W komunikacie czytamy, że podstawowe fakty z dziejów obozu Auschwitz są Polakom znane niewystarczająco.

„Co dziesiąty spośród ogółu badanych (10 proc.), a co trzeci (32 proc.) z podających jakąkolwiek odpowiedź, podał liczbę ofiar obozu Auschwitz, którą można uznać za prawidłową, czyli mieszczącą się w przedziale od 1 mln do 1,5 mln. Oszacowana przez historyków i podawana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau liczba ofiar to ponad 1,1 mln. Liczba ofiar widniejąca na wielojęzycznych tablicach pomnika ofiar obozu w Brzezince to 1,5 mln. Dwie trzecie (67 proc.) respondentów w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o liczbę ofiar Auschwitz” – podał prof. Marek Kucia.

Zaznaczył on też, że Żydzi byli prawidłowo wymieniani najczęściej, jako największa grupa ofiar Auschwitz. Wskazała ich ponad połowa (56 proc.) respondentów. Prawie co czwarty ankietowany (24 proc.) błędnie uważał, że byli to Polacy. Co piąty badany (21 proc.) nie udzielił odpowiedzi na pytanie o największą grupę ofiar Auschwitz.

Andrzej Duda: Polscy Żydzi stanowią największą część ofiar Holokaustu

Żydzi, którzy byli obywatelami polskimi stanowią największą część ofiar Holokaustu. W związku z tym możliwość wystąpienia mojego jako głowy państwa...

zobacz więcej

Prawie co drugi ankietowany prawidłowo wymieniał Polaków, jako drugą najliczniejszą grupę ofiar obozu (46 proc. badanych). Na to pytanie nie odpowiedziała prawie jedna trzecia (29 proc.) respondentów.

Z badań wynika, że Polacy są podzieleni w kwestii symboliki Auschwitz. Dla połowy badanych (50 proc.) Auschwitz/Oświęcim to przede wszystkim miejsce męczeństwa narodu polskiego. Dla drugiej licznej grupy (43 proc.) to przede wszystkim miejsce zagłady Żydów.

Polacy okazują zainteresowanie Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Połowa respondentów (50 proc.) zadeklarowała, że była w tej placówce. Czterech na dziesięciu z nich (43 proc.) odwiedziłoby je jeszcze raz. Spośród połowy badanych, którzy nie byli w Muzeum, dwie trzecie (66 proc.) chciałoby je odwiedzić.

Ogólnopolski sondaż został przeprowadzony na liczącej 1015 osób próbie losowo-kwotowej reprezentatywnej dla ludności kraju w wieku powyżej 15 lat. Zrealizowany był w domach respondentów techniką wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo przez firmę Kantar w dniach 10-15 stycznia 2020 r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej