RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

KRS skierowała wniosek do TK w sprawie podważania statusu sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym – poinformował członek Rady sędzia Jarosław Dudzicz.

„Uchwała SN nie jest źródłem prawa i żaden sędzia nie jest nią bezpośrednio związany”

Uchwała Sądu Najwyższego, nawet taka posiadająca moc zasady prawnej, nie jest źródłem prawa i żaden sędzia sądu powszechnego ani wojskowego nie...

zobacz więcej

Sędzia przekazał też, że KRS wniosła do TK o zabezpieczenie jej wniosku poprzez stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

W piątek KRS odbyła dodatkowe jednodniowe posiedzenie, podczas którego Rada przyjęła stanowisko ws. uchwały trzech Izb SN oraz sformułowała wniosek do TK w związku z tą uchwałą. Chodzi o uchwałę, z której wynika, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. Uchwała ta nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN; uchwała ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

Po zakończeniu posiedzenia członek KRS Jarosław Dudzicz poinformował, że KRS w związku z uchwałą SN skierowała do TK „wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów procedury cywilnej i karnej, które pozwalają na uznanie, że taki sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym”.

Pytany, co mają zrobić sędziowie w związku z uchwałą SN, odparł, że „sędziowie mają dalej orzekać”. Oświadczył przy tym, że on nie zastosowałby się do uchwały SN. – My tej uchwały nie ignorujemy; przyjmujemy do wiadomości, że taka uchwała zapadła. Naszym zdaniem taka uchwał nie powinna zapaść i w związku z tym zwracamy się do TK, żeby tę sprawę wyjaśnił – powiedział sędzia Dudzicz.

źródło:

Zobacz więcej