RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Prezydent jest jedynym podmiotem uprawnionym do powołania sędziego”

„Odsunięcie sędziego od orzekania może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych w konstytucji; okoliczności tam wskazane nie wystąpiły” – głosi stanowisko Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie czwartkowej uchwały trzech izb tego sądu. Odczytał je rzecznik Izby Piotr Falkowski.

„Uchwała SN nie jest źródłem prawa i żaden sędzia nie jest nią bezpośrednio związany”

Uchwała Sądu Najwyższego, nawet taka posiadająca moc zasady prawnej, nie jest źródłem prawa i żaden sędzia sądu powszechnego ani wojskowego nie...

zobacz więcej

Izba Dyscyplinarna SN podkreśliła też, że powstrzymanie się przez sędziów od czynności orzeczniczych „stanowiłoby naruszenie ślubowania sędziowskiego złożonego wobec prezydenta, sprzeniewierzenie się aktowi powołania i prowadziłoby do uchybienia godności sędziego”.

W stanowisku tym wskazano, że prezydent RP jest jedynym podmiotem uprawnionym do powołania na urząd sędziego, a istotą tego powołania jest prawo i obowiązek sprawowania wymiaru sprawiedliwości. „Odsunięcie sędziego od orzekania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w artykule 180 ustęp 2 Konstytucji. Okoliczności tam wskazane nie wystąpiły” – zwrócono uwagę.

Ustawa reguluje

Wskazany artykuł konstytucji stanowi, że „złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie”.

Samuel Pereira: Mamy listę spraw, którymi zajmowała się Izba Dyscyplinarna

– Sprawa szefa prokuratury, któremu kochanka przekazywała pieniądze od gangstera, przewinienia alkoholowe, sprawa pijanej sędzi, która tłumaczyła,...

zobacz więcej

W czwartek trzy izby Sądu Najwyższego – Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – uchwaliły, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN. Uchwała ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. Uchwała została podjęta przy udziale 59 sędziów; do uchwały zgłoszone zostało sześć zdań odrębnych.

Uchwała ta nie wywołuje skutków prawnych, została wydana z rażącym naruszeniem prawa – twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Według ministerstwa narusza ona m. in. artykuł 179 Konstytucji RP, który stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu do TK wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego.

źródło:
Zobacz więcej