Ziobro: Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa

Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tzw. uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych. To jest interpretacja jedyna możliwa, która wynika z analizy obowiązującego w Polsce prawa – powiedział w czwartek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ministerstwo Sprawiedliwości kwestionuje uchwałę SN: Wydana z rażącym naruszeniem prawa

Uchwała Sądu Najwyższego została wydana z rażącym naruszeniem prawa, wbrew obowiązującym przepisom – tak resort sprawiedliwości odniósł się do...

zobacz więcej

Jak powiedział Zbigniew Ziobro, uchwała SN narusza zapisy konstytucji oraz zapisy prawa międzynarodowego, które wiążą Polskę.

– Konstytucja, do której jakże chętnie odwołują się przedstawiciele opozycji w Sejmie, ale też część aktywistów sędziowskich, którzy zaliczają się do tak zwanej „nadzwyczajnej kasty”, w sposób jasny stanowi uprawnienia i kompetencje poszczególnych organów polskiego państwa – dodał.

– Nie może być tak, że jeden organ państwowy wchodzi niejako w kompetencje wszystkich trzech organów i podejmuje za nie decyzje, leżące w ich wyłącznej kompetencji – zaznaczył prokurator generalny.

Trzy Izby Sądu Najwyższego - Cywilna, Karna i Pracy podjęły decyzję w sprawie pytania prawnego przedstawionego przez I prezes tego sądu Małgorzatę Gersdorf. Posiedzenie, w którym uczestniczyło ponad 60 sędziów, było niejawne.

Sprawa tydzień temu została zainicjowana wnioskiem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która przedstawiła trzem Izbom zagadnienie prawne odnoszące się do rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie SN, dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

Pytanie, które trafiło do trzech Izb dotyczyło tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. Wszyscy oni zostali wyłonieni w postępowaniach prowadzonych już przed obecnym składem KRS. Na posiedzeniu nie stawił się przedstawiciel prokuratury.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem RP a SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. Prezes TK Julia Przyłębska przekazała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał postępowania z wniosku marszałek Sejmu czwartkowe posiedzenie trzech Izb SN – z mocy ustawy – uległo zawieszeniu.

Z kolei prezes Gersdorf w piśmie do prezes TK napisała w czwartek, że „nie ma sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym”. Julia Przyłębska odpowiedziała w piśmie do I prezes, że pismo Gersdorf jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie posiedzenia trzech Izb SN następuje z mocy prawa.

źródło:
Zobacz więcej