RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prezes TK odpowiada prezes SN: Pani pismo jest bezprzedmiotowe

Pismo prezes TK do Małgorzaty Gersdorf (fot. arch.PAP/Marcin Bielecki)

Nie ma sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym – napisała I prezes SN Małgorzata Gersdorf w piśmie do prezes TK Julii Przyłębskiej. Prezes Trybunału odpowiedziała, że zgodnie z prawem zarówno Prezes Trybunału Konstytucyjnego jak i Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie są w żadnym razie podmiotami uprawnionymi do arbitralnego rozstrzygnięcia w przedmiocie istnienia sporu kompetencyjnego”.

„Prezydent ma uprawnienia konstytucyjne do powoływania sędziów. To nie podlega dyskusji”

– Prezydent ma uprawnienia konstytucyjne do powoływania sędziów i to jest prerogatywa która nie podlega żadnej kontroli. TSUE w swoim wyroku z 19...

zobacz więcej

Jak dodała prezes Przyłębska w odpowiedzi do prezes Gersdorf, „rozstrzygnięcie w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Trybunatu Konstytucyjnego.” - W tym stanie rzeczy Pani pismo jest bezprzedmiotowe a zawieszenie postępowania następuje z mocy prawa, na podstawie art. 86 ust. I ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – podkreśliła.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP a SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

Jeszcze w środę prezes TK poinformowała o zawieszeniu – z mocy ustawy – postępowania przed SN w związku z wnioskiem marszałek Sejmu. Chodzi o wyznaczone na czwartek posiedzenie trzech Izb tego sądu – Cywilnej, Karnej i Pracy – zainicjowane pytaniem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, dotyczącym udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

W czwartkowym piśmie prezes Gersdorf do prezes Przyłębskiej I prezes SN poinformowała, że nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem i Prezydentem RP a SN, bo „aktualnie w SN nie toczy się żadne postępowanie objęte wnioskiem Marszałka Sejmu”.

Gersdorf zastrzegła jednocześnie, że gdyby „postępowania objęte wnioskiem Marszałka Sejmu toczyły się w SN, to składy orzekające zastosują przepisy prawa obowiązującego w tym przedmiocie”.

„Pani pismo jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie postępowania następuje z mocy prawa” – odpowiedziała Przyłębska w piśmie do Gersdorf.

Na czwartek na godz. 10 w Sądzie Najwyższym zostało zaplanowane posiedzenie trzech Izb tego sądu - Cywilnej, Karnej i Pracy.

źródło:
Zobacz więcej