RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Od kwietnia drastycznie wzrosną opłaty za parkowanie w Poznaniu

Radni Poznania przyjęli uchwałę, która gruntownie zmienia strefę płatnego parkowania w tym mieście. Koszt pierwszej godziny parkowania w centrum miasta wzrośnie do 7 zł, obecnie to koszt 3 zł. To niejedyne podwyżki, jakie szykuje magistrat. Od lipca zdrożeć mają także bilety na komunikację miejską.

Rosną opłaty za parkowanie w Krakowie. Sprawdź, o ile

Od poniedziałku wzrosną opłaty w strefie płatnego parkowania w Krakowie. Kierowcy będą musieli zapłacić 6,5 lub 4 zł za godzinę, w zależności od...

zobacz więcej

Zmiany, przyjęte we wtorek podczas sesji Rady Miasta Poznania, mają obowiązywać w stolicy Wielkopolski od kwietnia. Za uchwaleniem zmian głosowało 21 radnych, 8 było przeciw, natomiast 3 wstrzymało się od głosu.

Według władz miasta zaproponowane zmiany zwiększą dostępność miejsc parkingowych, zwłaszcza dla osób mieszkających w strefie, podniosą konkurencyjność transportu zbiorowego, poprawią jakość przestrzeni i powietrza w centrum Poznania i w efekcie jakość życia mieszkańców śródmieścia.

Projekt zmian od samego początku wzbudzał kontrowersje nie tylko wśród miejskich radnych, ale także mieszkańców. Poznaniacy, komentując projekt m.in. na forach internetowych, wskazywali, że tak wysokich stawek, czyli 7 zł za pierwszą godzinę postoju, nie ma nawet w Warszawie czy Krakowie. Podkreślali również, że „to zwykłe wyciąganie pieniędzy od mieszkańców. Jak takie zmiany mają się przyczynić do przesiadki na komunikację miejską, skoro bilety MPK też mają być wyższe?” - wskazywali. Wzrost opłat za bilety komunikacji miejskiej planowany jest w Poznaniu od lipca.

Poznański magistrat, informując o projekcie dotyczącym zmian w strefach płatnego parkowania wskazał, że w stolicy regionu z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów. W 2018 r. było ich 389 tys., co daje 725 aut na 1 tys. mieszkańców. Do tej liczby - jak wskazano - należy doliczyć ponad 170 tys. pojazdów, które codziennie wjeżdżają do miasta spoza jego granic. Magistrat zaznaczył, że taka liczba aut powoduje nie tylko utrudnienia w poruszaniu się po mieście, ale także stanowi problem dla mieszkańców śródmieścia, do którego wiele osób ciągle jeszcze wjeżdża samochodem i szuka miejsca parkingowego.

Magistrat zaznaczył, że ostatnia nowelizacja ustawy o drogach publicznych pozwala wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania poprzez wyznaczenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (ŚSPP), która umożliwia urealnienie stawki za postój pojazdów oraz wprowadzić opłaty również w weekendy.

Większa strefa płatnego parkowania. Konsultacje w stolicy

Trwają konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia stref płatnego parkowania na Woli i Pradze Północ. Propozycja Zarządu Dróg Miejskich, która...

zobacz więcej

– Opłaty, które od wielu lat pozostawały na stałym, niskim poziomie można obecnie zwiększyć maksymalnie do 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do 11,70 zł za pierwszą godzinę parkowania i nawet 16,80 zł za trzecią - wskazano.

Obecnie strefa płatnego parkowania obejmuje teren osiedla Stare Miasto, Jeżyce oraz okolice Międzynarodowych Targów Poznańskich. Strefa podzielona jest na trzy podstrefy cenowe, opłata za pierwszą godzinę postoju wynosi w nich od 2 zł do 3 zł.

Zgodnie z założeniami ZDM, wprowadzona od 1 kwietnia ŚSPP ma objąć obszar Starego Miasta, zaś od czerwca Jeżyc do ul. Polnej. Za pozostawienie pojazdu na obszarze Starego Miasta kierowcy musieliby zapłacić 7 zł za pierwszą godzinę, 7,4 zł za drugą, a 7,9 zł za trzecią. Na Jeżycach opłata byłaby niższa i wynosiła odpowiednio 5 zł, 6 zł i 6,9 zł. Strefa funkcjonowałaby także w soboty.

Wprowadzenie ŚSPP będzie się wiązało z ujednoliceniem stawki za parkowanie w pozostałych obszarach działania strefy, która miałby zostać poszerzona o Wildę i Łazarz. Stawka za pierwszą godzinę ma wynieść tam 3,5 zł, kolejne godziny będą kosztowały odpowiednio 4,2 zł i 4,9 zł.

Miasto od kwietnia planuje też wprowadzenie zmian w opłatach abonamentowych za parkowanie w strefie. Według planów uprawniający do parkowania na preferencyjnych warunkach abonament mieszkańca będą mogły zakupić tylko osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora strefy i płacące podatki w Poznaniu. Planowane zmiany dotyczą również wysokości opłat za abonament - z 10 do 30 zł. Nie będzie już można zakupić abonamentu na samochód użyczony przez członka rodziny czy inną osobę fizyczną, a jedynie użyczony np. na zasadzie leasingu czy samochodu służbowego.

To jednak nie jedyne podwyżki w Poznaniu . Od lipca mają wzrosnąć też taryfy biletowe ZTM.

źródło:
Zobacz więcej