Posiedzenie trzech Izb SN zawieszone. Prezes TK wydała oświadczenie

Pierwsza prezes TK Julia Przyłębska wydała oświadczenie w związku ze sporem kompetencyjnym między SN a Sejmem. Z oświadczenia wynika, że zgodnie z polskim prawem, jeśli TK ma rozpatrywać kwestię w pełnym składzie, wszystkie inne toczące się postępowania w przedmiotowej sprawie zostają zawieszone. TK skierował do Sejmu i SN informację w tej sprawie.

Wniosek do TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a SN

Marszałek Sejmu poinformowała w środę, że skierowała do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym. Jeżeli...

zobacz więcej

Rzeczniczka prasowa TK przedstawiła oświadczenie TK w sprawie sporu kompetencyjnego między SN a Sejmem.

„Zgodnie z artykułem 37. ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, sprawa będzie rozpoznawana w pełnym składzie. Z kolei według artykułu 86. ust 1. ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. W tym stanie rzeczy postępowanie przed Sądem Najwyższym, zarejestrowane BSA1-4110-1/20 z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego rozpoznawanego przez trzy izby Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu (…) Pisma procesowe zostały do wszystkich uczestników postępowania, w tym do pierwszego prezesa SN, doręczone w dniu dzisiejszym” – podano w oświadczeniu.

– Terminy rozpraw są wyznaczane podczas narad odbywających się z udziałem sędziów. Jeśli pojawi się taki termin, będzie ta informacja zamieszczona na stronie internetowej (…) Zgodnie z ustawą dalsze procedowanie powinno być powstrzymane – dodała rzeczniczka prasowa TK Aleksandra Wójcik.

Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że skierowała do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym. – Jeżeli Trybunał Konstytucyjny podejmie się sprawy, to wstrzymuje czwartkowe posiedzenie SN i wydanie decyzji – powiedziała Witek.

W zeszłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez obecną KRS. Jak mówił rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, „pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch Izb SN”. Posiedzenie trzech Izb SN wyznaczono na 23 stycznia na godz. 11.

źródło:
Zobacz więcej