RAPORT

CELEBRYCI, POLITYCY I WŁADZE TVN WZIĘŁY SZCZEPIONKI MEDYKÓW

Polska ma jeden z najniższych dług publiczny w UE

Dług w stosunku do PKB spada w całej Unii, ale w Polsce szybciej niż przeciętnie (fot. Shutterstock/whitelook)

47,4 proc. PKB wynosił polski dług publiczny w trzecim kwartale 2019 r. – poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat. To niemal dwukrotnie – w stosunku do PKB – mniej, niż wynosi dług publiczny krajów strefy euro (86,1 proc. sumy PKB tych krajów). Średnia dla całej Unii wynosi 80,1 proc. PKB.

Ministerstwo Finansów: Ujemna rentowność obligacji odzwierciedla poziom wiarygodności kredytowej Polski

Ujemna rentowność wyemitowanych obligacji odzwierciedla poziom wiarygodności kredytowej Polski oraz zaufania inwestorów – przekazał resort...

zobacz więcej

Dług publiczny w ujęciu procentowym w stosunku do PKB spada zarówno w Polsce, jak i w całej Unii (EU28), a także w strefie euro (EU19). Przy czym o ile dla dziewiętnastki używającej wspólnej waluty spadek ten wynosi 1,1 punktu proc. rocznie, zaś dla całej Wspólnoty 1,2 punktu proc., to dla Polski aż 2,1 proc.

Jak wynika z publikacji Eurostatu, najniższy dług w stosunku do PKB ma Estonia: w III kw. 2019 r. wynosił on 9,2 proc. i dość szybko wzrastał (o 0,7 punktu proc. w ciągu roku), drugi w rankingu jest Luksemburg (20,2 proc., spadek o 1,0 punkt proc. rocznie). Polska jest na 11. miejscu z 28 krajów UE.

Najbardziej zadłużonym krajem Unii jest Grecja. Jej dług publiczny to aż 178,2 proc. (spadek o 4,1 punktu proc. w ciągu roku). Drugie są Włochy: 137,3 proc., o 1,2 punktu proc. mniej niż rok temu.

źródło:
Zobacz więcej