RAPORT

Wojna na Ukrainie

Izba Dyscyplinarna SN chce wstrzymania w sprawie „nowych sędziów”. Jest wniosek do TK

Sędziowie Izby chcą, by Trybunał Konstytucyjny wstrzymał też m.in. posiedzenie trzech izb SN 23 stycznia (fot. arch. PAP/Bartłomiej Zborowski)
Sędziowie Izby chcą, by Trybunał Konstytucyjny wstrzymał też m.in. posiedzenie trzech izb SN 23 stycznia (fot. arch. PAP/Bartłomiej Zborowski)

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawne i jednocześnie zwróciła się do TK o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu spraw dotyczących statusu sędziów SN, w tym przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN. Izby Cywilna, Karna i Pracy miały odpowiedzieć pytanie prawne Małgorzaty Gersdorf, która twierdzi, że obawia się, iż udział „nowych” sędziów grozi złamaniem konstytucji i konwencji o ochronie praw człowieka.

Gersdorf kwestionuje zgodność pracy „nowych” sędziów SN z konstytucją i prawami człowieka

Trzy „stare izby” Sądu Najwyższego (Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) mają orzec, czy udział sędziów powołanych przez prezydenta...

zobacz więcej

Jak przekazał rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski, „Sąd Najwyższy, rozpoznając w postępowaniu kasacyjnym sprawę dyscyplinarną radcy prawnego, postanowił zwrócić się do TK z dwoma pytaniami prawnymi”.

Falkowski wyjaśnił, że dotyczą one rozstrzygnięcia konstytucyjności przepisów Kodeksu postępowania karnego rozumianych w ten sposób, że „badanie, czy w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub czy sąd był nienależycie obsadzony, obejmuje badanie okoliczności prawidłowości powołania sędziego przez Prezydenta RP”.

Jak poinformował, do Trybunału Konstytucyjnego zwrócono się również o udzielenie zabezpieczenia „poprzez wstrzymanie lub zawieszenie postępowań w sprawach podlegających rozpoznaniu przed SN i sądami powszechnymi dotyczących skuteczności czynności sędziów SN oraz statusu sędziego SN”, w szczególności w sprawie przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy.

Wystąpiono także o „wstrzymanie skuteczności uchwał, postanowień i zarządzeń wydanych w tego rodzaju sprawach” do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TK pytań prawnych z 21 stycznia.

Sprawa ma związek z decyzją I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która w 15 stycznia przedstawiła trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy pytanie prawne. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie.

Gersdorf twierdzi, że udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej. W efekcie osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

Posiedzenie trzech Izb wyznaczone zostało na 23 stycznia.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej