Troje „starych sędziów” SN wyłączyło z posiedzenia sędziów powołanych po reformie KRS

Decyzję podjęto w związku z wnioskiem Małgorzaty Gersdorf (fot. arch. PAP/Leszek Szymański)

Sędzia Kamil Zaradkiewicz oraz sześcioro innych sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zostało wyłączonych z wyznaczonego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa.

Gersdorf kwestionuje zgodność pracy „nowych” sędziów SN z konstytucją i prawami człowieka

Trzy „stare izby” Sądu Najwyższego (Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) mają orzec, czy udział sędziów powołanych przez prezydenta...

zobacz więcej

Chodzi o siedmioro sędziów wyłonionych do Izby Cywilnej już przez obecny skład KRS: Jacka Grelę, Beatę Janiszewską, Marcina Krajewskiego, Małgorzatę Manowską, Joannę Misztal-Konecką, Tomasza Szanciłę i Kamila Zaradkiewicza.

W uzasadnieniu decyzji o wyłączeniu stwierdzono, że przewidziane na 23 stycznia rozstrzygnięcie dotyczy tych siedmiorga sędziów bezpośrednio i w związku z tym zachodzi ustawowa przesłanka wyłączenia sędziego.

Sprawa ma związek z pytaniem prawnym przedstawionym przez I prezes SN Małgorzatę Gersdorf trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie.

Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu, jest sprzeczny z przepisami.

20 stycznia zespół prasowy SN przekazał, że Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów - Barbary Skoczkowskiej, Krzysztofa Rączki i Karola Weitza - wydał postanowienie, w którym stwierdził wyłączenie z mocy prawa siedmiorga sędziów Izby Cywilnej od udziału w rozpoznaniu wniosku I prezes SN z 15 stycznia br. o rozstrzygnięcie przez Izbę Cywilną, Izbę Karną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozbieżności w wykładni prawa. Postanowienie w tej sprawie podjęto jeszcze 17 stycznia.

Zaradkiewicz ograniczył kompetencje sędziom SN mianowanym przez Radę Państwa PRL

Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz wydał postanowienie zabezpieczające, które ma uniemożliwić odbycie 23 stycznia posiedzenia...

zobacz więcej

Także 17 stycznia prezes Izby Dyscyplinarnej SN Tomasz Przesławski zwrócił się do prezes Gersdorf o uwzględnienie w zaplanowanym na 23 stycznia posiedzeniu trzech Izb SN, także dwóch pozostałych Izb tego sądu, czyli Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Przesławski poprosił także o priorytetowe potraktowanie tej sprawy, którą poruszył „powodowany niepokojem i troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce”.

W ocenie prezesa Przesławskiego decyzja Gersdorf o skierowaniu pytania do trzech Izb SN była nieprawidłowa. Jak podkreślał prezes, np. Izba Dyscyplinarna wydała w zeszłym roku uchwałę dotyczącą rozpatrywanego problemu, zaś „w wydaniu uchwały odstępującej od wyrażonej wcześniej zasady prawnej, powinna brać udział Izba, która wydała pierwsze rozstrzygnięcie”.

„W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości to, że do jej rozstrzygnięcia powinny zostać powołane także Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej” – dodawał.

Również 20 stycznia sędzia Kamil Zaradkiewicz w związku ze skierowanymi wcześniej do TSUE pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi sędziów mianowanych przez Radę Państwa PRL wydał zabezpieczenie zakazujące takim sędziom udziału m.in. w posiedzeniu 23 stycznia.

źródło:

Zobacz więcej