RAPORT

Wojna na Ukrainie

Zaradkiewicz ograniczył kompetencje sędziom SN mianowanym przez Radę Państwa PRL

Zabezbieczenie wydano w związku z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE  (fot. PAP/Aleksander Koźmiński)
Zabezbieczenie wydano w związku z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE (fot. PAP/Aleksander Koźmiński)

Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz wydał postanowienie zabezpieczające, które ma uniemożliwić odbycie 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN na wniosek Pierwszej Prezes. Małgorzata Gersdorf wnosiła o stwierdzenie, czy udział sędziów powołanych do SN przez KRS po reformie przeprowadzonej przez Prawi i Sprawiedliwość nie łamie konstytucji i praw człowieka. Zaradkiewicz zawiesił między innymi możliwość udziału sędziów mianowanych przez Radę Państwa PRL w takich posiedzeniach.

Gersdorf kwestionuje zgodność pracy „nowych” sędziów SN z konstytucją i prawami człowieka

Trzy „stare izby” Sądu Najwyższego (Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) mają orzec, czy udział sędziów powołanych przez prezydenta...

zobacz więcej

Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie Sądu Najwyższego, zabezpieczenie wydano w związku z pytaniami prejudycjalnymi, skierowanymi przez Zaradkiewicza do TSUE 18 grudnia 2019 r.

Sędzia chce, by Trybunału Sprawiedliwości UE wskazał, czy sąd, w którym zasiada osoba powołana przez Radę Państwa PRL przed 1990 r., jest sądem niezawisłym i bezstronnym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.

Na mocy wydanego zabezpieczenia sędzia Zaradkiewicz zawiesił stosowanie kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie obejmującym rozpatrywanie wniosków tego typu, jaki zgłosiła Małgorzata Gersdorf, w odniesieniu do sędziów, których dotyczy pytanie prejudycjalne do TSUE.

Jak informuje na Twitterze dziennikarz Patryk Michalski, zgodnie z treścią zabezpieczenia 23 stycznia nie powinno się odbyć posiedzenie trzech izb zwołane na wniosek Małgorzaty Gersdorf.

I Prezes wnosiła o stwierdzenie, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu, jest sprzeczny z przepisami.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej