RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Projekt zmian w ustawie o KRS: sędziowie wybierani przez sędziów

Projekt zakłada wygaszenie mandatów obecnie urzędujących sędziowskich członków KRS i zastąpienie ich nowym składem Rady (fot. PAP/Aleksander Koźmiński)

Zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich i powszechnych wśród sędziów, a także zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – to główne założenie przedstawionego w piątek przez senatorów opozycji projektu noweli ustawy o KRS.

Wiceminister sprawiedliwości: Ustawa odbiera sędziom prawo, które sobie uzurpują

– Ta ustawa daje gwarancję, że jeśli sędziowie będą podważali porządek ustrojowy w naszym państwie, to jako władza ustawodawcza mamy prawo określić...

zobacz więcej

Na piątkowej konferencji prasowej senatorowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i PSL przedstawili założenia projektu nowelizacji Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada wygaszenie mandatów obecnie urzędujących sędziowskich członków Rady i zastąpienie ich nowym składem.

Zgodnie z propozycją, nowi członkowie KRS mieliby być wybierani nie przez Sejm, a przez samych sędziów. W skład Rady weszliby: 1 sędzia Sądu Najwyższego wybierany przez sędziów tego sądu, 1 sędzia sądu powszechnego wybierany przez sędziów sądów apelacyjnych, 2 sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów okręgowych, 8 sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów rejonowych, 1 sędzia sądu wojskowego wybierany przez sędziów sądów wojskowych, 1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierany przez sędziów tego sądu oraz 1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego wybierany przez sędziów tych sądów.

Kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać grupy sędziów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, katedry prawa uczelni wyższych oraz grupy co najmniej 2 tys. obywateli. Członków KRS zobowiązani do tego sędziowie mieliby wybierać w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, z możliwym użyciem zapewniających tajność urządzeń elektronicznych.

„Odpowiedzialność sędziów za krzywdy – konieczna”. Była senator PO podaje przykłady [WIDEO]

Z jednej strony są sędziowie niezwykle wpływowi, w większości wspaniali ludzie. Z drugiej strony w tej grupie jest wielu, zbyt wielu takich,...

zobacz więcej

Projekt precyzuje, że kandydatem do KRS nie może być osoba delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta lub MSZ.

Ponadto, projekt noweli zakłada, że przy KRS będzie działać powołana na czteroletnią kadencję Rada Społeczna, która będzie przedstawiać opinie przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN oraz stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych, a także, na wniosek Prezydium Rady, w innych sprawach należących do zadań KRS.

Projekt głosi, że w skład Rady Społecznej wchodzą po jednej osobie wskazanej przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez prezydenta.

Zgodnie z projektem zniesiona zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i wygaszony zostanie stosunek służbowy jej sędziów. Wszczęte i niezakończone sprawy należące do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN będą prowadzone przez Izbę Karną lub Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto, projekt zakłada umorzenie postępowań na powołanie sędziego albo asesora sądowego, toczących się przed obecną KRS.

Posłowie złożą wniosek do TK ws. immunitetu obcych państw przed sądami krajowymi

Będzie ponowny wniosek posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zasady immunitetu obcych państw przed sądami krajowymi. Poseł Prawa i...

zobacz więcej

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) mówiła na konferencji prasowej, że projekt przez dwa miesiące przygotowywał zespół „wybitnych prawników przy wsparciu senatorów i posłów KO, Lewicy, PSL oraz senatorów niezależnych”.

Powiedziała, że projekt ten ma na celu zapewnienie, by żaden europejski sąd nie mógł podważyć żadnego wyroku wydanego przez polskie sądy. – Chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków – przekonywała Morawska-Stanecka.

Senator KO Bogdan Klich poinformował, że projekt – poparty przez wszystkie kluby parlamentarne „należące do koalicji demokratycznej” – zostanie złożony w piątek.

– Będziemy nad nią (ustawą - PAP) pracować według tych standardów, które przywróciliśmy w Senacie: otwartości, przejrzystości, współpracy z ekspertami oraz środowiskami zaangażowanymi w obronę praworządności – dodał.

– Projekt ustawy o KRS jest to pozytywna propozycja opanowania chaosu i anarchii w Polsce – ocenił Klich.

Podkreślił też, że zanim projekt ustawy będzie procedowany, minie kilkanaście dni, które autorzy zamierzają „skutecznie wykorzystać”. Jak mówił, projekt będzie omawiany ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami politycznymi, z organizacjami pozarządowymi, także w trakcie wysłuchania publicznego. Dodał, że projekt zostanie poddany bardzo szerokim konsultacjom społecznym.

Wyraził również nadzieję, że „obywatelski charakter”, w jakim projekt został napisany i będzie konsultowany, jego zgodność z konstytucją i prawem europejskim przekonają „wielu”, aby poprzeć projekt nie tylko w Senacie, ale także w Sejmie.

Bodnar kwestionuje niezależność TK, po czym Grodzki uchyla pytania senatorów PiS [WIDEO]

– W ostatnim czasie miałem pewien kłopot z niezależnością Trybunału Konstytucyjnego i m.in. dlatego staram się uczestniczyć w procedurach przed...

zobacz więcej

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że przedstawiony w piątek senacki projekt jest kluczem do rozwiązania najbardziej palących, pilnych problemów w sądownictwie. Jej zdaniem, projekt ten „przywraca kurs jazdy polskiego prawa na europejskie, na unijne tory”.

Gasiuk-Pihowicz oceniła, że nowela ustaw dotyczących sądownictwa, którą w piątek odrzucił Senat, jest „pochodnią wrzuconą do beczki prochu”. „Wszyscy wiemy o tym, iż polskie sądownictwo wymaga usprawnień, ale obecny rząd zamiast przeprowadzić ten remont tak naprawdę wyburza fundamenty niezależnego wymiaru sprawiedliwości” – oświadczyła.źródło:

Zobacz więcej