RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Powstaje medyczna platforma informacyjna

Wyjątkowość obecnie realizowanego projektu polega na równoczesnym uruchomieniu oprogramowania w 8 niezależnych lokalizacjach (fot. Shutterstock/Atstock Productions)
Wyjątkowość obecnie realizowanego projektu polega na równoczesnym uruchomieniu oprogramowania w 8 niezależnych lokalizacjach (fot. Shutterstock/Atstock Productions)

Najnowsze

Popularne

Projekt przewiduje wdrożenie opracowanego w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej oprogramowania OMEGA-PSIR. Pomysł jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Naukowcy opracowali batony i bułki dla osób prowadzących siedzący tryb życia

Baton prebiotyczny dla osób prowadzących siedzący tryb życia i błonnikowe bułki, które pomagają pacjentom ze stłuszczeniem wątroby, opracowali...

zobacz więcej

Politechnika Warszawska ze wspierającą ją firmą doradczą podpisała umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  na utworzenie otwartej platformy informacyjnej nazwanej Polską Platformą Medyczną (PPM). Jej celem jest wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie wiedzą i szerokim potencjałem badawczym oraz  udostępnienie danych z obszaru medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.

Podpisana umowa przewiduje wdrożenie opracowanego w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej oprogramowania OMEGA-PSIR. Dotychczas oprogramowanie było wykorzystywane  w 20 uniwersytetach i instytucjach naukowych w kraju. Wyjątkowość obecnie realizowanego projektu polega na równoczesnym uruchomieniu oprogramowania w ośmiu niezależnych lokalizacjach oraz utworzenie dla nich platformy wspólnej, z którą będą mogły się integrować kolejne instytucje naukowe o podobnym profilu badawczym.

Platforma będzie skupiała w jednym miejscu, rozproszone dotychczas, informacje o: medycznych publikacjach naukowych, realizowanych badaniach, uzyskanych patentach, posiadanym sprzęcie badawczym oraz profilach naukowców instytucji realizujących projekt, a w przyszłości wszystkich zainteresowanych współpracą instytucji.

Niezwykłe znalezisko we Fromborku. Odkryto ok. 800 zabytkowych obiektów

Około 800 zabytkowych obiektów odkryto podczas prac archeologicznych na wzgórzu katedralnym we Fromborku w woj. warmińsko-mazurskim. Według badaczy...

zobacz więcej

Kluczową funkcją portalu będzie otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych.

Oprogramowanie OMEGA-PSIR jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem łączącym funkcje systemów typu CRIS (Current Research Information System – funkcjonującego na potrzeby zarządzania wiedzą), RPS (Research Profiling System – oferującego profilowanie specjalizacji pracowników nauki i instytucji naukowych) oraz IR (Institutional Repositories – archiwizującego szeroko rozumiany dorobek naukowy osób i instytucji).

Projekt realizuje osiem instytucji, w tym siedem uczelni oraz jeden instytut: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Sages Sp. z o.o. oraz Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej zawarły umowę o wspólnym udziale w projekcie, podobnie jak przy realizacji kilku wcześniejszych projektów obejmujących wdrożenie OMEGA-PSIR. Projekt jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej