RAPORT

Demaskujemy fake newsy

Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie ustaw sądowych

Opinię wydano w trybie pilnym (fot. arch. PAP/Rafał Guz)

Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, oceniła w opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności sądownictwa w Polsce.

Kempa o Grodzkim: Miejsce każdego, kto bije w Polskę, jest na śmietniku politycznym

– Marszałek Senatu powinien złożyć urząd, ponieważ go nie udźwignął – powiedziała w programie „O co chodzi” Beata Kempa, europosłanka Prawa i...

zobacz więcej

Zaapelowano o inne rozwiązania, by uniknąć kryzysu. Komisja zarekomendowała też, by nie przyjmować zapisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Opinia Komisji nie ma charakteru wiążącego ze względu na jej funkcję doradczą. Opinię wydano w trybie pilnym, a wystąpił o nią pod koniec grudnia marszałek Senatu Tomasz Grodzki w związku z pracami nad nowelizacją w tej izbie.

W ogłoszonym w Strasburgu dokumencie podkreślono w odniesieniu do nowelizacji ustaw sądowych, że „niektóre” zapisy „mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności sądownictwa” w czasie, gdy podejmowane są próby „rozwiązania problemów wynikających z reformy z 2017 roku”.

W ocenie Komisji w wyniku nowych zapisów wolność słowa sędziów i prawo do stowarzyszania są „poważnie ograniczone”, a polskim sądom uniemożliwi się badanie, czy inne sądy w kraju są „niezawisłe i bezstronne” zgodnie z regułami europejskimi – stwierdzono. Według Komisji „dalej zwiększył się wpływ Ministra Sprawiedliwości na postępowania dyscyplinarne”.

PE przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. „Sytuacja się pogarsza”

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Stwierdził w niej, że sytuacja w obu państwach się...

zobacz więcej

„Komisja Wenecka rozumie, że polski porządek prawny stoi w obliczu trudnej sytuacji” – podkreślono w jednej z konkluzji. Mowa tam jest o „prawnej schizmie” między „starymi” i „nowymi” instytucjami sądowymi. Sytuacja ta zdaniem ekspertów musi zostać szybko rozwiązana.

Ponadto zwrócono uwagę na to, że polscy sędziowie zostali postawieni w „niemożliwej sytuacji”, gdyż muszą stanąć w obliczu postępowań dyscyplinarnych za „decyzje, wymagane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, prawo Unii Europejskiej i inne międzynarodowe narzędzia”. Dlatego „Komisja Wenecka rekomenduje, by nie przyjmować tych poprawek”. Zapisy nowelizacji określa w opinii mianem „poprawek”.

Kolejna konkluzja brzmi następująco: „Inne rozwiązania muszą zostać znalezione. By uniknąć pogłębienia się kryzysu, Komisja Wenecka zachęca polskiego prawodawcę, by poważnie rozważył wprowadzenie głównych rekomendacji zawartych w opinii KW z 2017 roku”.

Zgodnie z regułami organu doradczego Rady Europy opinie wydane w trybie pilnym są zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji w Wenecji. Odbędzie się ono w dniach 20-21 marca.

źródło:

Zobacz więcej