Raport

Epidemia koronawirusa

Zatrzymania oficerów Wojska Polskiego. W tle podżeganie do przekazywania informacji

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 5 osób (fot. CBA)

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu i zarzutach dla oficerów Wojska Polskiego i przedsiębiorców. Chodzi o żądanie korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych i udzielanie ich.

CBA zatrzymało lidera mafii lekowej

Funkcjonariusze CBA zatrzymali lidera mafii lekowej, która działała w Białymstoku. Według ustaleń śledczych grupa skupiła leki o wartości ponad 50...

zobacz więcej

Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące żądania przez oficera starszego z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy w związku z pełnioną funkcją publiczną od właściciela przedsiębiorstwa korzyści majątkowej. Śledztwo zostało wszczęte na podstawie materiałów zgromadzonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i powierzone Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Na polecenie prokuratora żołnierze Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariusze CBA zatrzymali 14 stycznia pięć osób, w tym trzech starszych oficerów Wojska Polskiego i dwóch przedsiębiorców.

Ustalenia śledztwa

Zatrzymani wojskowi to płk rez. Krzysztof B. - były Szef Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, płk Paweł M. – zastępca szefa Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz mjr Arkadiusz R. – szef Wydziału Materiałowego 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim. Przedsiębiorcy to Mirosław S. i Tomasz K.

W toku śledztwa ustalono, że płk rez. Krzysztof B. podżegał funkcjonariuszy publicznych do nieuprawnionego przekazywania informacji o planowanych i toczących się postępowaniach przetargowych oraz planowanych i prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, organizowanych przez jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej.

Afera reprywatyzacyjna. CBA zatrzymało byłego urzędnika

CBA zatrzymało kolejną osobę w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. To były urzędnik warszawskiego ratusza.

zobacz więcej

Ponadto Krzysztof B. dla osiągnięcia korzyści majątkowych wszedł w porozumienie z zatrzymanym przedsiębiorcą Tomaszem K. w celu uzyskania informacji dotyczących planowanych i toczących się przetargów przez wyżej wskazane podmioty. Tomasz K. wszedł w podobne porozumienie także z mjr. Arkadiuszem R., który z kolei przyjął od Tomasza K. korzyści majątkowe w postaci wycieczki zagranicznej oraz telefonu komórkowego.

Płk Paweł M. w związku z pełnioną przez siebie funkcją publiczną zażądał od Mirosława S. korzyści majątkowej w wysokości 200 tys. zł oraz przekazywał nieuprawnionej osobie informacje niejawne, objęte ochroną. Mirosław S. obiecał powyższą korzyść majątkową wręczyć Pawłowi M.

Zarzuty dla zatrzymanych

Oficerowie Paweł M., Arkadiusz R. i Krzysztof B. usłyszeli zarzuty popełnienia czynów polegających na ujawnienia informacji niejawnych poprzez funkcjonariusza publicznego (art. 266 par. 2 kk). Zarzuty zakłócania przetargu publicznego (art. 305 kk) usłyszeli: Krzysztof B., Arkadiusz R. i Tomasz K. Za te przestępstwa grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Mirosław S. i Tomasz K. usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu (art. 229 par. 1 kk), Arkadiusz R. przyjęcia korzyści majątkowych (art.228 par. 1 kk). Grozi za nie kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Pawłowi M. prokurator zarzucił czyn polegający na uzależnieniu czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej, określony w art. 228 par. 4 kk i zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.

źródło:
Zobacz więcej