RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Rada Polityki Pieniężnej nie zmienia stóp procentowych NBP. „Koniunktura pozostaje dobra”

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (fot. Shutterstock/Marcin Smolinski)

W Polsce koniunktura pozostaje dobra, mimo stopniowego obniżania się tempa wzrostu gospodarczego - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Prezydent wręczył akt powołania w skład RPP Cezaremu Kochalskiemu

zobacz więcej

„Pozytywnie na wzrost PKB oddziałuje stabilny wzrost konsumpcji, wspierany przez korzystną sytuację na rynku pracy, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Jednocześnie napływające informacje sygnalizują dalszy – choć wolniejszy niż w poprzednich kwartałach – wzrost inwestycji oraz eksportu” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W ocenie Rady Polityki Pieniężnej inflacja bazowa, po wzroście w ostatnich miesiącach, związanym częściowo ze wzrostem cen usług, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.

„Według szybkiego szacunku GUS, w grudniu 2019 r. inflacja wyniosła 3,4 proc. rok do roku. Do wyższej inflacji w grudniu przyczynił się wzrost cen żywności i paliw. Jednocześnie inflacja bazowa, po wzroście w ostatnich miesiącach, związanym częściowo ze wzrostem cen usług, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie” – napisano w komunikacie.

Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły o 3,4 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc.

RPP w komunikacie podtrzymała ocenę, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB – mimo oczekiwanego obniżenia – utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie.

Według RPP inflacja - po przejściowym wzroście w pierwszym kwartale 2020 r. - w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

Rada podtrzymała ocenę, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

źródło:

Zobacz więcej