Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Kościół zbadał religijność Polaków. Znamy aktualne dane

Dane z Polski wciąż wyróżniają się na tle tych napływających z innych państw Europy (fot. Shutterstock/Grisha Bruev)

38 proc. katolików uczestniczyło w 2018 r. w niedzielnej mszy świętej, a 17 proc. przystępowało do komunii – poinformował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. W porównaniu z 2017 r. dane praktycznie się nie zmieniły. Dane z Polski wyróżniają się na tle tych napływających z innych państw Europy.

W 900 miejscowościach wyruszą Orszaki Trzech Króli. W warszawskim będzie uczestniczyła para prezydencka

Rekordowa liczba 900 miejscowości w Polsce i za granicą zgłosiła swój udział w tegorocznym Orszaku Trzech Króli, zwanym ulicznymi Jasełkami. 6...

zobacz więcej

Zaprezentowany w Warszawie Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020” zawiera wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC przeprowadzonych w 2019 r. i obejmuje dane za 2018 r. Dotyczą one m.in. liczby parafii, księży, zakonników i sióstr zakonnych, przyjmowania sakramentów, duszpasterstwa rodzin, liczby zabytków sakralnych, a także edukacji religijnej.

„Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2018 r., jeśli chodzi o obecność na niedzielnych mszach św. i liczbę osób przystępujących do komunii świętej, nie zostały zaobserwowane istotne zmiany. Niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego, dlatego nie mogą być one podstawą do wyciągania wniosków co do ewentualnego spadku lub wzrostu. Można twierdzić, że praktyki religijne katolików w Polsce są na stałym poziomie” – podkreślił w komunikacie dyrektor ISKK ks. dr Wojciech Sadłoń.

Wskaźnik communicantes, dotyczący liczby osób przystępujących do komunii św., różni się o 0,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W 2018 r. przystępowało do komunii św. 17,3 proc., a w 2017 roku 17 proc.

Wskaźnik dominicantes, który dotyczy uczestnictwa zobowiązanych katolików w mszy św., w 2018 r. różni się o 0,1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W 2018 r. w niedzielnej mszy św. uczestniczyło 38,2 proc. zobowiązanych katolików, natomiast w 2017 roku 38,3 proc.

Najwyższy poziom uczestnictwa zobowiązanych katolików w niedzielnej mszy św. odnotowano – tak jak w poprzednich badaniach – w diecezji tarnowskiej (71,3 proc.), rzeszowskiej (64,3 proc.) i przemyskiej (60,4 proc.). Najniższy procent był diecezjach szczecińsko-kamieńskiej (24,1 proc.) i łódzkiej (24,5 proc.).

Polska na tle Europy

Jeśli brać pod uwagę częstotliwość uczęszczania na niedzielne msze, Polacy są najbardziej religijnym narodem Europy. Dla porównania, z danych opublikowanych przez katolicki episkopat Niemiec wynika, że w 2017 r. na niedzielne Msze chodziło 9,8 proc. niemieckich katolików. W 2013 r. było to 10,8 proc., podczas gdy w 2012 r. 11,7 proc., a w 2006 r. – jeszcze 14 proc.

To była prawdziwa rewolucja w liturgii. Dziś mija 50 lat od wprowadzenia „nowej Mszy”

30 listopada 1969 r. w kościołach katolickich rozpoczęto odprawianie Mszy Św. wg „Nowego Porządku” (Novus Ordo Missae), nazwanego później przez...

zobacz więcej

Jeszcze bardziej zlaicyzowanym krajem jest Francja. Już w 2009 r. na mszę św. w każdą niedzielę uczęszczało jedynie 4,5 proc. W 1987 r. w niedzielnej Eucharystii zaledwie uczestniczyło 6 proc. Francuzów, a nawet w latach 50. XX w. odsetek ten nie przekraczał 25 proc.

Najbardziej spektakularny spadek odnotowała Irlandia. O ile w latach 70. i 80. XX w. na niedzielne Msze chodziło tam jeszcze około 90 proc. katolików, to w 1999 r. było ich już 65 proc., a w 2006 r. – 56 proc., w 2007-2008 r. 44 proc., w 2010 r. 45,2 proc., a w 2011 r. tylko 30 proc.

25 tys. kapłanów, 17 tys. sióstr, prawie 400 tys. chrztów

Jak podaje „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020”, w Polsce jest 10 356 parafii katolickich, w których posługuje ponad 20,5 tys. księży. Łącznie kapłanów jest prawie 25 tys., a do święceń w diecezjach w 2018 r. przygotowywało się 2,2 tys. alumnów.

Liczba żeńskich wspólnot zakonnych wynosi 2,2 tys., a posługuje w nich 17,6 tys. sióstr. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki i szarytki. Liczba zakonników i członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2018 roku wynosiła łącznie 11,4 tys.; 9 tys. (79 proc.) z nich posiada święcenia kapłańskie. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie i pallotyni.

W 2018 r. sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osobom. Do pierwszej komunii świętej przystąpiło ponad 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania w obrządku łacińskim przyjęło prawie 300 tys. osób, o 3,5 proc. więcej niż w 2017 r. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. parom.

Więcej chrzczonych, mniej bierzmowanych. Kościół zbadał religijność Polaków

38,3 proc zobowiązanych katolików uczestniczyło w niedzielnej mszy w 2017 r., 17 proc. przystępowało do komunii – wynika z zaprezentowanych w...

zobacz więcej

W 2018 r. zbadano też m.in. kwestie edukacji religijnej. W roku szkolnym 2018/19 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 88 proc. uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99 proc.), rzeszowskiej (99 proc.) i przemyskiej (98,6 proc.), najmniejszy w archidiecezji warszawskiej (74,8 proc.), sosnowieckiej (75,2 proc.) oraz łódzkiej (77,7 proc.).

Wśród nauczycieli religii najwięcej jest osób świeckich (58,3 proc.). Zgodnie z danymi z 34 diecezji, w 1949 placówkach edukacyjnych prowadzone są lekcje etyki, na które uczęszcza 1 proc. uczniów.

Podobnie jak w zeszłym roku badania ISKK dotyczyły również duszpasterstwa rodzin. Jak wynika z opracowań, w 2018 r. w Polsce działało blisko 2,9 tys. katolickich poradni rodzinnych różnego typu, 28 domów samotnej matki, 10 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 25 telefonów zaufania.

Tegoroczne Annuarium zawiera też liczbę sakralnych zabytków nieruchomych należących do parafii. W 2018 r. wynosiła ona ponad 34 tys. obiektów, z czego blisko 50 proc. została wpisana do rejestru zabytków.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (Institute for Catholic Church Statistics) został założony w 1972 r. przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.

źródło:
Zobacz więcej