RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Sędzia Juszczyszyn złożył skargę na decyzję o odwołaniu go z delegacji

W skardze Juszczyszyn miał odnieść się też do braku odpowiedniej podstawy prawnej cofnięcia delegacji (fot. arch. PAP/Tomasz Waszczuk)

Do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęła skarga sędziego Pawła Juszczyszyna na decyzję o odwołaniu go z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego – poinformowało biuro prasowe resortu sprawiedliwości.

Sędzia Juszczyszyn wezwał szefową Kancelarii Sejmu

Sędzia Paweł Juszczyszn wydał postanowienie, w którym wezwał szefową Kancelarii Sejmu do osobistego stawiennictwa w sądzie w Olsztynie. Sędzia chce...

zobacz więcej

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że pismo sędziego Juszczyszyna zostało skierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego 27 grudnia za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, którego szef wydał decyzję o odwołaniu sędziego z delegacji. Resort zapoznaje się z treścią pisma.

Jako pierwszy informację o skardze sędziego Juszczyszyna podał portal RMF24.pl. Z doniesień portalu wynika, że w piśmie Juszczyszyn domaga się stwierdzenia, że minister rażąco wkroczył w sferę niezawisłości sędziowskiej, działał wbrew przesłankom dotyczącym zasad delegowania sędziów i podważył decyzje podejmowane przez sędziego w dniu odwołania.

Olsztyński sędzia podkreślił w piśmie, że odwołanie go z delegacji było wyłącznie reakcją na wydane przez niego orzeczenie. W związku z tym – jak ocenił – może nie być już postrzegany jako sędzia niezawisły przez strony prowadzonych przez siebie postępowań.

Z informacji RMF FM wynika też, że w skardze sędzia Juszczyszyn odniósł się też do braku odpowiedniej podstawy prawnej cofnięcia delegacji. Zauważył, że „skoro resort powołał się na przepis, mówiący, że sędziego można oddelegować do pracy w innym sądzie mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr bądź potrzeby, wynikające z obciążenia sądów sprawami, to te same przesłanki powinna spełniać decyzja odwrotna - o cofnięciu z delegacji”.

Konflikt wokół Juszczyszyna trwa. Zażalenie ws. uchylenia decyzji o odsunięciu sędziego

Do Sądu Najwyższego wpłynęło zażalenie na uchwałę uchylającą zarządzenie o przerwie w orzekaniu przez sędziego Pawła Juszczyszyna – poinformował...

zobacz więcej

Według sędziego musiałoby to znaczyć, że 25 listopada olsztyński sąd „przestał odczuwać braki kadrowe i kłopoty z przeciążeniem ilością rozpatrywanych spraw”.

W listopadzie sędzia Paweł Juszczyszyn delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrujący apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Po tej decyzji Juszczyszyn został przez ministra sprawiedliwości odwołany z delegacji do sądu okręgowego. Prezes olsztyńskiego sądu rejonowego Maciej Nawacki zawiesił go na miesiąc w wykonywaniu obowiązków, a rzecznik dyscyplinarny sędziów wszczął postępowanie dyscyplinarne.

Działania te wywołały zdecydowany sprzeciw części środowiska sędziowskiego. Na początku grudnia w wielu miastach w kraju zorganizowano manifestacje w obronie sędziego Juszczyszyna.

W grudniu Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w uchwale zdecydowała o uchyleniu zarządzenia prezesa olsztyńskiego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Juszczyszyna.

– Koniecznością zawieszenia sędziego Juszczyszyna w obowiązkach służbowych nie skutkuje m.in. ocena szkodliwości jego zachowania w odniesieniu do dobra służby sędziowskiej – powiedział w uzasadnieniu decyzji sędzia Adam Roch. Jak dodał, ocena okoliczności związanych ze sprawą „nie doprowadziła do przyjęcia, że zachodzi konieczność zawieszenia sędziego Juszczyszyna”.

W czwartek Juszczyszyn wydał postanowienie, w którym wezwał szefową Kancelarii Sejmu do osobistego stawiennictwa w sądzie w Olsztynie 24 stycznia. Sędzia chce osobiście zapytać, dlaczego nie wykonała polecenia sądu dotyczącego nadesłania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa.

źródło:
Zobacz więcej