RAPORT

Pogarda

Całonocne posiedzenie sejmowej komisji. Opozycji nie udało się zablokować ustawy o sądach

Nie przyjęte na komisji poprawki opozycji zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości (fot. PAP/Tomasz Gzell)
Nie przyjęte na komisji poprawki opozycji zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Najnowsze

Popularne

Po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.

Posłowie KO nagrani na obradach komisji. „Robimy jaja czy nie?”

Podczas przerwy w obradach sejmowej komisji sprawiedliwości zarejestrowana została rozmowa posłów Koalicji Obywatelskiej. – Robimy jaja, czy nie? –...

zobacz więcej

Posiedzenie komisji trwało łącznie około 10 godzin - od godz. 19.30 w czwartek do godz. 5.30 w piątek. Jeszcze w piątek – o godz. 12:30 – zaplanowane jest drugie czytanie projektu w Sejmie.

Ostatecznie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 14 posłów komisji, przeciwko było dziesięciu, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawki PiS zostały formalnie złożone w dwóch częściach – 19 poprawek i trzy poprawki, które wcześniej zapowiadało Porozumienie Jarosława Gowina. Poprawki odczytywali posłowie PiS. W pierwszych godzinach posiedzenia przyjęto poprawkę dotyczącą preambuły do projektu, która głosi, że nowelizacja zostaje uchwalona „w poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości w RP (...), uznając konieczność poszanowania trójpodziału i równoważenia władz”.

Pozostałe 21 poprawek PiS głosowanych było – wraz z ponad 80 poprawkami opozycji – kilka godzin później – po godz. 4.15 nad ranem w piątek. Przed głosowaniem zarządzono blisko godzinną przerwę, by Biuro Legislacyjne mogło przygotować wszystkie zgłoszone poprawki do głosowania. Głosowania nad poprawkami trwały ponad godzinę. Między godz. 4.15, a godz. 5.15 komisja przeprowadziła 105 głosowań. Odrzucono w nich wszystkie poprawki opozycji, a przyjęto wszystkie poprawki PiS. Pozytywnie zaopiniowano też całość projektu.

Sejmowa debata nad projektem nowelizacji ustaw sądowych

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji niektórych ustaw sądowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ma na...

zobacz więcej

Zgodnie z przyjętymi zmianami zniesiony zostanie wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą one spraw publicznych. „Należy uznać, że składanie tego rodzaju oświadczenia nie jest konieczne dla zapewniania prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem urzędu sędziego” – podkreślono w uzasadnieniu poprawki.

Przyjęte poprawki zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Przewidziano przekazanie Izbie Kontroli Nadzwyczajnej SN kompetencji do „rozpatrywania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego” oraz innych sądów, jeśli „niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie”. Taką skargę można byłoby wnieść do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z pominięciem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Wprowadzono też właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Obecnie sprawy te rozpatruje właściwy miejscowo sąd dyscyplinarny, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie wobec sędziego. Zgodnie z poprawką natomiast w sprawach sędziowskich immunitetów w I instancji Izba Dyscyplinarna miałaby orzekać w składzie jednego sędziego, a w II instancji również Izba Dyscyplinarna, ale w składzie trzech sędziów.

Jednocześnie wykreślono z projektu przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za „odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził TK”.

Poseł PSL: Nie byli na głosowaniu, bo mieli komisje. Poseł PiS: Nie ma komisji podczas głosowań

– Bardzo często jest tak, że podczas naszych obrad odbywają się posiedzenia komisji, zespołów parlamentarnych – tłumaczył nieobecność na głosowaniu...

zobacz więcej

W projekcie pozostanie odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za „działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”; za „działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania” oraz za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Kolejna z poprawek zmodyfikowała treści, które nie powinny być przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego. W poprzedniej wersji projektu napisano, że nie mogą być to tematy polityczne, a „w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju RP”. Po zmianie przepis brzmi, że „w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów”.

Obrady komisji miały burzliwy przebieg. Posłowie opozycji kilkukrotnie bezskutecznie wnioskowali o przerwanie ich i wznowienie w piątek rano. Ze względu na „dezorganizację prac komisji” poseł PiS Bartosz Kownacki zgłosił wniosek formalny, zgodnie z którym z każdego klubu parlamentarnego mogła wypowiedzieć się tylko jedna osoba, a jej wypowiedź mogła trwać maksymalnie minutę. Przez większość debaty ograniczenie to nie było jednak egzekwowane.

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS) zarzucał opozycji robienie „medialnej ustawki”, twierdząc, że posłowie dążą do zerwania obrad. Kilkukrotnie posłowie opozycji gromadzili się przy stole prezydialnym, wdając się w słowne utarczki z przewodniczącym komisji.

„Banda czworga”? Konfederacja z KO, Lewicą i PSL za zablokowaniem ustawy o sądach

W czasie porannego głosowania nad rozszerzeniem obrad posiedzenia Sejmu o projekt nowelizacji ustawy o sądach, tzw. ustawy o apolityczności...

zobacz więcej

Głos w czasie obrad zabrał m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który podkreślał, że zdaniem ministerstwa sprawiedliwości procedowany projekt dąży do zagwarantowania stabilności stosunków prawnych w Polsce wobec kwestionowania konstytucyjnego porządku prawnego.

Posłowie opozycji krytykowali zarówno zapisy projektu, jak i sposób jego procedowania. Robert Kropiwnicki (KO) ocenił, że „tego gniota nie da się poprawić”. Posłanka Magdalena Filiks (KO) wnioskowała z kolei, by przerwać „haniebne obrady”.

Zdaniem Piotra Zientarskiego (KO) obecna władza dąży do tego, że sędziowie „mają być zakneblowani i mają się bać”. – Tego nie było – mówię z pełną odpowiedzialnością – w stanie wojennym, tego, co się dzieje teraz – powiedział poseł KO. Jako „swoistego rodzaju potwór prawny” ocenił projekt wiceprzewodniczący komisji Krzysztof Paszyk (PSL-Kukiz15). Odnosząc się do zgłoszonych przez PiS poprawek, Paszyk uznał, że „nawet jak ten potwór straci dwa, trzy, może cztery zęby, to nie zmienia faktu, że to dalej jest potwór”.

Projekt PiS m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; znaczna część projektu to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Mają zostać wprowadzone także zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej